Joves Impulsers

Joves Impulsers, professionals amb visió, valors, compromís i seguretat personal

Les beques Impulsa acompanyen els joves durant un llarg període de temps. Més enllà del suport econòmic, els acompanyem en la descoberta de la seva vocació i en l’orientació a una sortida professional un cop finalitzats els estudis.

DRETS

• Finançament per a cursar FP i adquirir un ordinador.
• Bossa d’hores de mentoratge: amb professionals reconeguts que realitzen el mentoratge de forma voluntària.
• Trobades formatives: per reforçar els valors dels joves becats de manera transversal.

DEURES

• Compromís: amb l’itinerari formatiu escollit.
• Acceptació a ser acompanyat pel mentor/a assignat.
• Assistència a les trobades formatives.
Retorn social de la beca a través d’una bossa d’hores que el jove dedica a treball social al territori.
Compromís del jove de retornar a la societat en un futur el suport i acompanyament rebut.

COM ACOMPANYEM ELS JOVES?

1

IDENTIFICACIÓ
DEL TALENT

Els centres identifiquen els joves, amb vocació i talent, que tenen dificultats econòmiques per continuar la seva educació, reforçant així les seves possibilitats de poder accedir a millors oportunitats professionals en un futur.

2

ADJUDICACIÓ
DE BEQUES
ECONÒMIQUES

3

ACOMPANYAMENT

4

BORSA
D'OPORTUNITATS
LABORALS