Oportunitats

Impulsa Oportunitats és el programa de formació dels joves en el món laboral mentre cursen els estudis d’FP i reben el suport de la Fundació.

S’ofereix als alumnes formació en competències transversals per al lloc de treball i aprenentatge laboral en empreses del sector d’interès, per millorar les seves possibilitats d’accedir al mercat laboral. Així mateix, s’ofereix a les organitzacions, en el marc de la seva política de responsabilitat social corporativa, que puguin col·laborar a través de la formació i tutoria dels joves.