Impulsa Formació Professional

Dotem els joves seleccionats de recursos econòmics i materials per acompanyar el seu desenvolupament en l’àmbit formatiu

Per tal que els joves puguin assumir el cost econòmic dels seus estudis i fer front a la matrícula, el material o el transport, la Fundació Impulsa ofereix quatre modalitats de beques econòmiques:
Beca A
 • Estudiar en un centre públic dins la comarca on es resideix
 • 600 € per despeses relacionades amb la formació i desplaçament (mitjançant 10 quotes a una targeta moneder o al centre educatiu)
 • 4 sessions grupals de formació anuals
 • Ordinador portàtil (possibilitat a valorar)
Beca B
 • Estudiar en un centre públic fora la comarca on es resideix
 • 1.000 € per despeses relacionades amb la formació i desplaçament (mitjançant 10 quotes a una targeta moneder o al centre educatiu)
 • 4 sessions grupals de formació anuals
 • Ordinador portàtil (possibilitat a valorar)
Beca C
 • Estudiar en un centre concertat o privat dins la comarca on es resideix
 • 1.000 € per despeses relacionades amb la formació i desplaçament (mitjançant 10 quotes a una targeta moneder o al centre educatiu)
 • 4 sessions grupals de formació anuals
 • Ordinador portàtil (possibilitat a valorar)
Beca D
 • Estudiar en un centre concertat o privat fora la comarca on es resideix
 • 1400 € per despeses relacionades amb la formació i desplaçament (mitjançant 10 quotes a una targeta moneder o al centre educatiu)
 • 4 sessions grupals de formació anuals
 • Ordinador portàtil (possibilitat a valorar)

Estudis d’FP escollits pels alumnes becats

Sanitat

48

Administració i gestió

34

Serveis socioculturals i a la comunitat

43

Informàtica i comunicacions

43

Instal·lació i manteniment

21

Activitats físiques i esportives

18

Fabricació mecànica

13

Electricitat i electrònica

8

Imatge personal

13

Comerç i màrqueting

18

Transport i manteniment de vehicles

15

Altres

27

“Sense la Fundació Impulsa ara tindria una vida molt diferent: no tindria feina, ni documentació, ni estudis”

Richmond Oti.
Jove Impulser

Llegeix-ne més a: