Impulsa Formació Professional

Dotem els joves seleccionats de recursos econòmics i materials per acompanyar el seu desenvolupament en l’àmbit formatiu

Per tal que els joves puguin assumir el cost econòmic dels seus estudis i fer front a la matrícula, el material o el transport, la Fundació Impulsa ofereix una beca econòmica amb un import màxim de 1.600€ per curs acadèmic, que es calcula amb un import base de 600€ i fins a 1.000€ en complements segons les necessitats i casuístiques de cada cas.
Beca A
 • Estudiar en un centre públic dins la comarca en la que es resideix
 • 600€ per a despeses relacionades amb la formació i desplaçament (mitjançant 10 quotes dipositades en una targeta moneder o al centre educatiu)
 • 4 sessions grupals de formació anuals
 • Ordinador portàtil (possibilitat a valorar)
Beca B
 • Estudiar en un centre públic fora de la comarca en la que es resideix
 • 1.000€ per a despeses relacionades amb la formació i desplaçament (mitjançant 10 quotes dipositades en una targeta moneder o al centre educatiu)
 • 4 sessions grupals de formació anuals
 • Ordinador portàtil (possibilitat a valorar)
Beca C
 • Estudiar en un centre concertat o privat dins de la comarca en la que es resideix
 • 1.000€ per a despeses relacionades amb la formació i desplaçament (mitjançant 10 quotes dipositades en una targeta moneder o al centre educatiu)
 • 4 sessions grupals de formació anuals
 • Ordinador portàtil (possibilitat a valorar)
Beca D
 • Estudiar en un centre concertat o privat fora de la comarca en la que es resideix
 • 1.400€ per a despeses relacionades amb la formació i desplaçament (mitjançant 10 quotes dipositades en una targeta moneder o al centre educatiu)
 • 4 sessions grupals de formació anuals
 • Ordinador portàtil (possibilitat a valorar)

A més, a tots els joves que accedeixen a la Fundació Impulsa se’ls ofereix un ordinador, en cas que no en tinguin, perquè puguin desenvolupar els seus estudis amb normalitat.

Estudis d’FP escollits pels alumnes becats

Sanitat

55

Informàtica i comunicacions

45

Serveis socioculturals i a la comunitat

35

Administració i gestió

34

Instal·lació i manteniment

21

Activitats físiques i esportives

18

Fabricació mecànica

16

Transport i manteniment de vehicles

14

Hosteleria i turisme

14

Electricitat i electrònica

9

Imatge personal

8

Arts gràfiques

8

Agrària

6

Indústries alimentàries

5

Tèxtil, confecció i pell

3

Química

2

Fusta, moble i suro

2

Imatge i so

2

Edificació i obra civil

1

Altres

2

“Sense la Fundació Impulsa ara tindria una vida molt diferent: no tindria feina, ni documentació, ni estudis”

Richmond Oti.
Jove Impulser

Llegeix-ne més a: