Transparència

D’acord amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, compartim la informació i la documentació que avala l’activitat de l’entitat.

Memòria d’activitats

Dades econòmiques

Darrer any fiscal tancat: de l’1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2023

Empreses i Fundacions

932.794 €
Empreses i Fundacions
Fons provinents de donacions d’empreses i fundacions

[78,6%]

Sector públic

117.855 €

Sector públic
Fons provinents de subvencions i ajudes d’administracions públiques

[9,9%]

Prestació de serveis

130.091 €

Fons provinents de la prestació a tercers de serveis de formació, assessorament i acompanyament psicopedagògic.

[11%]

Particulars

6.197 €

Fons provinents de donacions persones físiques.

[0,5%]

1.186.937 €

El resultat de l’exercici es traspassa al compte de romanent.

Programes d’actuació Impulsa

825.170 €
Despeses per al desenvolupament dels programes de la Fundació Impulsa: beques, ordinadors, formacions per a joves i mentors, seguiment de les relacions de mentoria i equip psicopedagògic.

[77,9%]

Gestió, captació de fons i sensibilització

150.837 €
Despeses d’equip de gestió, accions de captació de fons i sensibilització.

14,2%

Funcionament

83.744 €
Despeses de subministraments, lloguer, gestoria i assegurances.

7,9%

1.059.750 €

932.794 €

Empreses i fundacions. Fons provinents de donacions d’empreses i fundacions

[78,6%]

117.855 €

Sector públic
Fons provinents de subvencions i ajudes d’administracions públiques

[9,9%]

130.091 €

Prestació de serveis
Fons provinents de la prestació a tercers de serveis de formació, assessorament i acompanyament psicopedagògic

[11%]

6.197 €

Particulars
Fons provinents de donacions persones físiques

[0,5%]

1.186.937 €

El resultat de l’exercici es traspassa al compte de romanent.

Programes d’actuació Impulsa

825.170 €
Despeses per al desenvolupament dels programes de la Fundació Impulsa: beques, ordinadors, formacions per a joves i mentors, seguiment de les relacions de mentoria i equip psicopedagògic.

[77,9%]

Gestió, captació de fons i sensibilització

150.837 €
Despeses d’equip de gestió, accions de captació de fons i sensibilització

14,2%

Funcionament

83.744 €
Despeses de subministraments, lloguer, gestoria i assegurances.

7,9%

1.059.750 €