Transparència

D’acord amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, compartim la informació i la documentació que avala l’activitat de l’entitat.

Memòria d’activitats

Dades econòmiques

Darrer any fiscal tancat: de l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021

Empreses i Fundacions

775.080 €
Empreses i Fundacions
Fons provinents de donacions d’empreses i fundacions

[89%]

Sector públic

73.896 €

Sector públic
Fons provinents de subvencions i ajudes d’administracions públiques

[8%]

Particulars

5.540 €

Fons provinents de donacions persones físiques.

[1%]

Prestació de serveis

21.294 €

Fons provinents de la prestació a tercers de serveis de formació, assessorament i acompanyament psicopedagògic.

[2%]

875.810 €

El resultat de l’exercici es traspassa al compte de romanent.

Programes d’actuació Impulsa

562.134 €
Despeses per al desenvolupament dels programes de la Fundació Impulsa: beques, ordinadors, formacions per a joves i mentors, seguiment de les relacions de mentoria i equip psicopedagògic.

[70%]

Gestió, captació de fons i sensibilització

171.426 €
Despeses d’equip de gestió, accions de captació de fons i sensibilització.

21%

Funcionament

 71.858 €
Despeses de subministraments, lloguer, gestoria i assegurances.

9%

805.418 €

456.322 €

Empreses i fundacions. Fons provinents de donacions d’empreses i fundacions

[85%]

73.828 €

Sector públic
Fons provinents de subvencions i ajudes d’administracions públiques

[14%]

4.034 €

Particulars
Fons provinents de donacions persones físiques

[1%]

21.294 €

Prestació de serveis
Fons provinents de la prestació a tercers de serveis de formació, assessorament i acompanyament psicopedagògic

[2%]

534.184 €

El resultat de l’exercici es traspassa al compte de romanent.

Programes d’actuació Impulsa

324.513 €
Despeses per al desenvolupament dels programes de la Fundació Impulsa: beques, ordinadors, formacions per a joves i mentors, seguiment de les relacions de mentoria i equip psicopedagògic.

[63%]

Gestió, captació de fons i sensibilització

133.799 €
Despeses d’equip de gestió, accions de captació de fons i sensibilització

26%

Funcionament

55.760 €
Despeses de subministraments, lloguer, gestoria i assegurances.

11%

514.073 €