Transparència

D’acord amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, compartim la informació i la documentació que avala l’activitat de l’entitat.

Memòria d’activitats

Dades econòmiques

Darrer any fiscal tancat: de l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021

Empreses i Fundacions

456.322 €
Empreses i Fundacions
Fons provinents de donacions d’empreses i fundacions

[85%]

Sector públic

73.828 €

Sector públic
Fons provinents de subvencions i ajudes d’administracions públiques

[14%]

Particulars

4.034 €

Particular
Fons provinents de donacions persones físiques

[1%]

534.184 €

El resultat de l’exercici es traspassa al compte de romanent.

Programes d’actuació Impulsa

324.513 €
Despeses per al desenvolupament dels programes de la Fundació Impulsa: beques, ordinadors, formacions per a joves i mentors, seguiment de les relacions de mentoria i equip psicopedagògic.

[63%]

Gestió, captació de fons i sensibilització

133.799 €
Despeses d’equip de gestió, accions de captació de fons i sensibilització.

26%

Funcionament

 55.760 €
Despeses de subministraments, lloguer, gestoria i assegurances.

11%

514.073 €

456.322 €

Empreses i fundacions. Fons provinents de donacions d’empreses i fundacions

[85%]

73.828 €

Sector públic
Fons provinents de subvencions i ajudes d’administracions públiques

[14%]

4.034 €

Particulars
Fons provinents de donacions persones físiques

[1%]

534.184 €

El resultat de l’exercici es traspassa al compte de romanent.

Programes d’actuació Impulsa

324.513 €
Despeses per al desenvolupament dels programes de la Fundació Impulsa: beques, ordinadors, formacions per a joves i mentors, seguiment de les relacions de mentoria i equip psicopedagògic.

[63%]

Gestió, captació de fons i sensibilització

133.799 €
Despeses d’equip de gestió, accions de captació de fons i sensibilització

26%

Funcionament

55.760 €
Despeses de subministraments, lloguer, gestoria i assegurances.

11%

514.073 €