Procés d’admissió

Cuidem el procés de selecció per garantir que les persones becades aprofiten les oportunitats i assumeixen els compromisos de la Fundació Impulsa.

L’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa fa el procés de selecció dels alumnes a becar cada curs entre els joves que han proposat els centres educatius de secundària i que compleixen amb els requisits socioeconòmics segons la valoració dels consells comarcals o els ajuntaments, en funció del territori.

Centres educatius

Identifiquen i proposen els joves amb motivació, vocació i talent que tenen dificultats socioeconòmiques per continuar la seva educació en cicles de formació professional.

El candidat

Presenta la sol·licitud i assisteix a les sessions informatives sobre la Beca Impulsa.

Consells comarcals i ajuntaments

Fan la valoració socioeconòmica dels candidats presentats pels centres educatius.

Equip psicopedagògic

Entrevista a cada un dels joves candidats per garantir que les persones becades aprofiten les oportunitats i assumiran els compromisos de la Beca Impulsa.

Els criteris que es valoren són:

Vocació

Proactivitat
i motivació

Desig
de superació

Esforç

Compromís

Per a més informació, consulta
el Dossier de presentació