Impulsa Vida

Oferim suport puntual als joves becats perquè puguin continuar els seus estudis

Programa adreçat als joves becats que passin per un període sobrevingut de dificultats econòmiques extremes i/o emocionals que poden posar en risc la continuïtat en els seus estudis

Des de la Fundació Impulsa se’ls ofereix un suport econòmic fix per cobrir les necessitats bàsiques i/o un acompanyament psicopedagògic més proper i intensiu durant un període de temps determinat.

Aquest seguiment preveu l’acollida inicial de la situació del jove, la mobilització dels recursos necessaris per a l’abordatge de la situació i, en el cas que així es consideri, la valoració per part d’un professional de la psicologia extern.

“L’acompanyament que fa la Fundació Impulsa és una aportació social vital, per als joves i per al territori”

Ignasi Montagut.
Segona generació de l’empresa berguedana Liven, Organització Impulsora.

Llegeix-ne més a: