Impulsa Vida

Oferim suport puntual als joves becats perquè puguin seguir els seus estudis

Programa adreçat als joves becats que passen per un període sobrevingut de dificultats econòmiques extremes o emocionals que poden posar en risc la continuïtat en els seus estudis.

Des de la Fundació Impulsa se’ls ofereix un suport econòmic extraordinari per cobrir les necessitats bàsiques o un suport psicològic intensiu durant un període pactat amb l’alumne. Es treballa en xarxa amb altres institucions del territori per poder donar suport en aquestes situacions sobrevingudes.

“L’acompanyament que fa la Fundació Impulsa és una aportació social vital, per als joves i per al territori”

Ignasi Montagut.
Segona generació de l’empresa berguedana Liven, Organització Impulsora.

Llegeix-ne més a: