Raó de ser

Nosaltres confiem en els joves. Si els donem oportunitats poden arribar allà on es proposen

A la Fundació Impulsa promovem la igualtat d’oportunitats dels joves, i els acompanyem en la seva formació, inserció laboral i creixement personal, amb el suport de persones i organitzacions del territori, en especial del teixit empresarial.

Joves amb compromís i motivació per seguir formant-se, però en situació de vulnerabilitat socioeconòmica reben el suport de la Fundació Impulsa per cursar cicles de formació professional (FP) i millorar la seva inserció laboral.  

+ 560

Joves
becats

80%

Joves es
graduen

74%

Joves troben una
feina vinculada amb
els seus estudis

+170

Organitzacions Impulsores

Una beca, un ordinador, referents, formació, experiència, la confiança de saber que hi som.

L’acompanyament als joves Impulsers es fa d’una manera integral, de la mà de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa oferint-los suport en diferents àmbits: econòmic, a través del finançament dels estudis de Formació Professional; tecnològic, amb la donació d’un ordinador portàtil; humà, amb formacions en competències transversals i fent voluntariat a una entitat del territori; social, amb l’acompanyament d’una persona mentora, i laboral, amb formacions en competències professionals i estades formatives a empreses.  

Per a més informació, consulta
el Dossier de presentació