Joves Impulsers

Els Impulsers són joves amb talent, il·lusió i compromís per continuar estudiant

Generalment, es tracta de joves d’entre 16 i 20 anys que entren a la Fundació Impulsa amb els estudis obligatoris aprovats i amb motivació per continuar cursant estudis de Formació Professional (FP). Superat el procés d’admissió, se’ls acompanya de manera integral entre 2 i 4 anys facilitant-los l’accés a la formació, amb una beca i un ordinador, així com programes perquè generin una xarxa d’experiències i relacions àmplies i arrelades al territori.

Del seu pas per la Fundació Impulsa així com inicialment en valoren la beca i l’ordinador, al final del curs en destaquen l’acompanyament de la persona mentora i les formacions transversals.

Més del 90% dels joves Impulsers es graduen, molt per sobre del 50% de la mitja catalana en Formació Professional (FP).

54%

noies

46%

nois

16

anys [edat d’entrada a la Fundació]

5,9

nota mitjana a l’ESO

3.875 €

renda anual per membre
de la llar [enfront de la mitjana a Catalunya: 14.159 €]

Què valora el jove del pas per la Fundació Impulsa?

A l’inici del curs escolar
El suport econòmic
0%
Oportunitats professionals
0%
El suport de la persona mentora
0%
Les formacions
0%
L’experiència de voluntariat
0%
L’ordinador
0%
Suport de l’equip tècnic
0%

Dades recollides a desembre 2020. Pregunta amb resposta múltiple (n = 150)

 
A final del curs escolar
El suport de la persona mentora
0%
El suport econòmic
0%
Les formacions
0%
L’ordinador
0%
Oportunitats professionals
0%
L’experiència de voluntariat
0%
Suport de l’equip tècnic
0%

Dades recollides a juliol 2021.
Pregunta amb resposta múltiple (n = 136)

“Tot i que em va costar força l’ESO, tenia clar que volia continuar estudiant i em vaig esforçar molt per treure bones notes.”

Ikram Harbal.
Jove Impulser

Llegeix-ne més a: