Impulsa Mentoria

Una persona voluntària amb experiència vital i professional acompanya els joves a través de trobades que n’estimulen el pensament i la reflexió

La Fundació Impulsa promou relacions transformadores entre joves i mentors. Oferim un pla de formació i acompanyament a les persones mentores per tal que l’experiència els permeti desenvolupar-se i alhora oferir un suport proper, reflexiu i sense judicis als joves.

La mentoria Impulsa té com a objectiu crear relacions de confiança que potenciïn el creixement personal, social i professional dels joves i les persones mentores. A més, per a organitzacions que vulguin promoure una acció de cohesió i pertinença dels seus equips de treball oferim a les empreses una acció de voluntariat corporatiu que els permeti acompanyar un jove Impulser.

Fes-te mentor o mentora, acompanya un jove Impulser

Ets una organització?

Emplena el formulari per a més informació

Selecció de mentors

Cerquem persones amb una trajectòria vital i professional consolidada i/o actives en l’àmbit social, que transmetin valors com l’empatia, el compromís, la responsabilitat i l’autenticitat.

Parelles de mentoria

Segons els perfils de les persones mentores i els joves becats generem les parelles de mentoria tenint en compte la branca professional, la personalitat, els interessos i la disponibilitat. Es cuiden les unions una a una per garantir que l’acompanyament serà profitós per a les dues parts.

Trobades
.

La persona mentora i l’alumne es troben periòdicament en un espai còmode per generar una conversa d’igual a igual, lliure de judicis i en total confidencialitat. L’objectiu és generar vincle i confiança a llarg termini.

Formació de la mentoria

Les persones voluntàries que fan acompanyament als joves becats reben formació per tenir la informació i els recursos necessaris, així com el suport de l’equip tècnic de la Fundació Impulsa.

Què implica ser mentor?

Fer almenys una trobada mensual amb el jove
Participar del programa de formació per a mentors
Comprometre-s’hi com a mínim un any i desitjablement dos
Dedicar-s’hi aproximadament 5 hores al mes

“Es tracta que, en un moment de dubte, sàpiguen que tenen algú de confiança”

Vicky Martínez Richarte.
Mentora de la Fundació Impulsa

Llegeix-ne més a: