Com treballem: Mètode Impulsa

Innovació social per a la igualtat d’oportunitats i la vertebració del territori

El Mètode Impulsa promou que els joves becats accedeixin a estudis de Formació Professional (FP) i generin una xarxa d’experiències i relacions àmplies i arrelades al territori.
L’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa junt amb els consells comarcals o ajuntaments, seleccionen els joves que han proposat els centres educatius segons criteris econòmics i de motivació per continuar estudiant. Un procés de selecció acurat per garantir que els joves becats aprofiten les oportunitats i assumeixen els compromisos que suposa rebre l’acompanyament de l’entitat.

Un cop seleccionats, tots els Joves Impulsers reben una beca i un ordinador per poder accedir als estudis de Formació Professional (FP) que han escollit i durant els 2 o 4 anys que estaran cursant els estudis d’FP rebran un acompanyament personalitzat. Tots els joves fan formacions en creixement personal, tenen una persona mentora de referència que els ofereix una mirada còmplice i crítica des de l’experiència, fan voluntariat a entitats socials i accedeixen a oportunitats laborals.

Un mètode d’acompanyament integral desenvolupat per l’equip psicopedagògic de l’entitat que detecta les necessitats de cada jove i mobilitza la xarxa de recursos i suport per tal que el seu pas per Impulsa sigui transformador i exitós.

Oportunitats
 • Finançament pels estudis de Formació Professional
  (60 € – 140 € / mes)
 • Ordinador portàtil
 • Activitats formatives en competències transversals i professionals
 • Acompanyament d’una persona mentora
 • Aprenentatge i inserció laboral a empreses
Compromisos
 • Aprovar el 80% de les assignatures i el 100% l’any de finalització dels estudis
 • Participar de les activitats formatives
 • Assistir a les sessions de mentoria
 • 25 h anuals de voluntariat en entitats socials del territori

Una xarxa d’agents del territori acompanyen els joves en el seu impuls.

Junts avancem cap a una societat més justa i cohesionada.

Centres educatius (ESO)

Els centres educatius de secundària proposen els joves que entren al procés de selecció per rebre una beca Impulsa. Nois i noies amb vocació i talent que tenen dificultats socioeconòmiques per continuar estudiant.

Mentors i mentores

Les persones voluntàries que fan de mentors i mentores dels joves Impulsers
els acompanyen en el desenvolupament de la seva autonomia, capacitat crítica i compromís, des d’un punt de vista humà i de confiança.
La Fundació Impulsa dona suport a les persones mentores i les forma en habilitats trans-versals d’acompanyament i comunicació.

Entitats socials

Els joves Impulsers s’impliquen en entitats socials del territori fent 25 hores de voluntariat cada curs. D’aquesta mane-ra es vinculen al teixit local, adquireixen competències transversals i es comprometen amb la societat que els envolta i acompanya.

Consells comarcals i ajuntaments

Les institucions treballen amb els centres educatius per valorar objectivament la situació socioeconòmica de cada alumne.

Famílies

Cuidem que l’entorn dels joves afavoreixi el seu desenvolupament en el seu pas per la Fundació Impulsa.

Organitzacions Impulsores

La col·laboració i el finançament de les empreses, fundacions, entitats i institucions del territori permet tirar endavant el projecte social de la Fundació Impulsa.
Organitzacions que comparteixen els objectius del projecte: aposten per un impacte social i econòmic al territori des de la formació i el futur talent professional.

Centres de Formació Professional

L’equip docent del centre d’FP que acull l’alumne becat i l’equip psicopedagògic d’Impulsa van a una per fer seguiment dels alumnes becats si és necessari.

Ambaixadors i ambaixadores

Persones arrelades al territori que de manera altruista promouen la Fundació Impulsa, creant xarxes de confiança amb el teixit empresarial i institucional.

Equip tècnic Impulsa

Un equip de professionals multidisciplinaris treballa des de la professionalitat i la proximitat de la mà dels agents del territori perquè els programes Impulsa es desenvolupin amb èxit.

+ 560

Joves
becats

85%

Joves es
graduen

74%

Joves troben una
feina vinculada
als seus estudis

+170

Organitzacions Impulsores