Impulsa Oportunitats Laborals

Contribuïm a la inserció i formació dels joves en l’àmbit laboral

S’ofereix als alumnes tant formació en competències transversals per al lloc de treball —per incrementar les seves capacitats— com aprenentatge laboral a través d’estades formatives remunerades a empreses —per millorar les seves possibilitats d’accedir al mercat laboral.

Oportunitats per als joves

Competències per desenvolupar-se al món laboral.
Experiència per millorar i orientar el seu CV en l’àmbit que s’ha format.
Contactes amb organitzacions i persones actives al mercat laboral.
Estades formatives remunerades.

Els joves reben formacions on es treballen competències transversals com la gestió emocional, les habilitats relacionals, l’autonomia o la responsabilitat. Se’ls introdueix al mercat laboral i se’ls ajuda a crear el seu perfil professional.

Oportunitats per a les empreses

Desenvolupar la seva política de responsabilitat social corporativa.
Vincular-se en ajudar als joves a través d’un projecte social arrelat al territori.
Augmentar la cohesió i sentiment de pertinença dels treballadors que s’impliquen en un projecte social compartit.
Contractar perfils professionals formats i motivats

La Fundació Impulsa acompanya els joves i les empreses per garantir que el programa Impulsa Oportunitats tingui un impacte social en els joves, les organitzacions i el territori. Un referent de l’empresa i una tècnica de la Fundació faran el seguiment de la relació.

“Participar en el projecte d’Impulsa ens dona l’oportunitat de conèixer jovent a qui més endavant potser podrem oferir feina o al revés; potser seran ells mateixos que s’interessaran per incorporar-se a l’equip de les nostres empreses”

Gemma Anglada
Coordinadora de Recursos Humans i Àrea Comercial de MITSA i BIB

Llegeix-ne més a: