Impulsa Mentoria

Una persona voluntària amb experiència vital i professional acompanya els joves a través de trobades que n’estimulen el pensament i la reflexió

La Fundació Impulsa promou relacions transformadores entre joves i mentors. Oferim un pla de formació i acompanyament a les persones mentores per tal que l’experiència els permeti desenvolupar-se i alhora oferir un suport proper, reflexiu i sense judicis als joves.

La mentoria Impulsa té com a objectiu crear relacions de confiança que potenciïn el creixement personal, social i professional dels joves i les persones mentores. A més, per a organitzacions que vulguin promoure una acció de cohesió i pertinença dels seus equips de treball oferim a les empreses una acció de voluntariat corporatiu que els permeti acompanyar un jove Impulser.

Selecció de mentors

Cerquem persones amb una trajectòria vital i professional consolidada i/o actives en l’àmbit social, que transmetin valors com l’empatia, el compromís, la responsabilitat i l’autenticitat.

Parelles de mentoria

Segons els perfils de les persones mentores i els joves becats generem les parelles de mentoria tenint en compte la branca professional, la personalitat, els interessos i la disponibilitat. Es cuiden les unions una a una per garantir que l’acompanyament serà profitós per a les dues parts.

Trobades
.

La persona mentora i l’alumne es troben periòdicament en un espai còmode per generar una conversa d’igual a igual, lliure de judicis i en total confidencialitat. L’objectiu és generar vincle i confiança a llarg termini.

Formació de la mentoria

Les persones voluntàries que fan acompanyament als joves becats reben formació per tenir la informació i els recursos necessaris, així com el suport de l’equip tècnic de la Fundació Impulsa.

Fes-te mentor o mentora, acompanya un jove Impulser

Ets una organització?

Emplena el formulari per a més informació

Què implica ser mentor?

Fer almenys una trobada mensual amb el jove
Participar del programa de formació per a mentors
Comprometre-s’hi com a mínim un any i desitjablement dos
Dedicar-s’hi aproximadament 5 hores al mes

“Es tracta que, en un moment de dubte, sàpiguen que tenen algú de confiança”

Vicky Martínez Richarte.
Mentora de la Fundació Impulsa

Llegeix-ne més a: