Píndoles formatives

Voluntariat corporatiu

S’ofereix a les empreses que els seus treballadors puguin fer voluntariat corporatiu impartint formacions en competències professionals als joves Impulsers a través de visites formatives a empreses o formacions en habilitats professionals i tècniques.

1. Working Day

Estada formativa d’un dia (un matí o una tarda) d’un grup de joves per tal que coneguin els diferents departaments de l’empresa i realització d’alguna activitat participativa, com ara, simulació d’entrevistes de feina amb els treballadors.

2. Formacions

Realitzar una (o vàries) formacions per part dels treballadors (en format presencial o virtual) dirigida als nostres joves en les matèries que s’acordin (Recursos Humans, IT, Comunicació, Màrqueting, Anglès, Finances, entre d’altres).