Bedding i Fredvic engeguen el Programa Impulsa Oportunitats formant dos joves Impulsers a l’empresa

La Nyuma i en Kirpal participaran aquest estiu al pla de formació laboral Impulsa Oportunitats per potenciar la seva experiència i millorar el CV, una oportunitat per als joves Impulsers de posicionar-se de manera avantatjosa al mercat de treball

Durant aquest mes de juny, dos joves Impulsers iniciaran l’estada formativa a les empreses Bedding Industrial Begudà i Fredvic a través del Programa Impulsa Oportunitats, una proposta de Responsabilitat Social Corporativa per col·laborar en l’aprenentatge laboral dels joves, remunerant-los per les hores que treballin i implicar els seus treballadors en l’acompanyament i tutoria durant la seva estada a l’empresa, que té una durada aproximada d’entre 2 i 4 mesos.

Un dels objectius del Programa Impulsa Oportunitats és que l’empresa acompanyi al jove en el seu aprenentatge laboral, una experiència complementària a la seva formació que no està necessariament vinculada als estudis que cursen. En concret, en Kirpal està cursant un cicle d’Atenció a persones en situació de dependència i a Fredvic i donarà suport en l’atenció al públic i tasques administratives. En el cas de la Nyuma, ella estudia un cicle d’Auxiliar d’Infermeria i a Bedding realitzarà tasques de manipulació i packaging.

A més d’una oportunitat pels joves de nodrir-se d’experiències professionals, aquest programa és una proposta de RSC per a que les empreses desitgin implicar-se en un projecte social, ajudant un jove en el seu creixement professional i donar-li l’oportunitat de conèixer i participar del funcionament d’una empresa.

La primera fase del programa es va començar a desenvolupar a principis d’any, amb la formació bàsica que els permet als joves desenvolupar actituds i aptituds al lloc de treball i l’oportunitat d’entrar en una borsa de candidats per realitzar estades a les empreses. La segona fase, que consisteix en la incorporació dels joves a les empreses per a realitzar l’estada formativa, s’iniciarà durant aquest mes.

Vols implicar la teva organització en el Programa Impulsa Oportunitats?