FAQS

Soc una organització i vull adherir-me al Programa Impulsa Mentoria com a acció d’RSC. Com ho faig?

L’organització que decideix col·laborar amb la Fundació Impulsa a través del Programa de Mentoria, en primer lloc, decideix a quants treballadors els vol fer partícips. L’organització planteja la mentoria als professionals seleccionats com un incentiu i reconeixement al seu esforç, els hi explica el Programa de Mentoria i l’impacte social de la col·laboració. En qualsevol cas, la tasca de mentor sempre ha de ser voluntària, és a dir, el treballador ha de voler involucrar-se personalment en aquest projecte i disposar del temps per fer-ho.

Soc una organització i m’he adherit al Programa Impulsa Mentoria. Com faig l’aportació econòmica?

L’aportació econòmica es pot fer a través d’una donació econòmica a la Fundació Impulsa o a través del pagament d’una factura que la Fundació Impulsa pot emetre en concepte de formació als treballadors. Per a més informació, consulta l’apartat “Programa de mentoria social per a les organitzacions”.

Hi ha un nombre màxim de treballadors que, com a organització, puc oferir a la Fundació Impulsa?

En principi no hi ha cap límit, però sempre estarà condicionat al fet que la Fundació trobi un jove que pugui encaixar amb el perfil del mentor o que, en el moment en què l’organització vulgui col·laborar, hi hagi places de mentoria disponibles. En cas contrari, els treballadors passarien a formar part de la borsa de mentors a l’espera d’una plaça disponible o a l’inici del curs escolar següent al mes de setembre, quan entraran nous joves al programa.

Quina diferència hi ha entre fer de mentor a títol particular o fer-ho a través de la meva organització?

La tasca de mentor és la mateixa tant si la fas a títol individual com a través de l’organització, consisteix a acompanyar un jove de la Fundació Impulsa en el seu creixement personal i professional. Ara bé, si la mentoria es fa a través de l’organització, aquesta s’emmarca dins de la seva acció de responsabilitat social corporativa, com a col·laboració amb la Fundació Impulsa.

Com a mentor, quant de temps hi dedicaré?

La dedicació és de 5 hores mensuals aproximadament, entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb la tècnica de referència de la Fundació Impulsa.

En quin horari es fan les trobades entre mentor i jove i amb quina freqüència?

L’horari es tria de mutu acord entre mentor i jove. Durant el primer trimestre de relació, les trobades tenen lloc cada quinze dies i, després d’aquest temps s’espaien i passen a ser mensuals, sempre que la relació estigui prou madura i sota criteri tècnic de la Fundació Impulsa.

En quins espais físics és més recomanable fer les trobades?

Recomanem fer les trobades en espais públics com centres cívics, casals, parcs, bars… En cap cas es permet fer les trobades en els domicilis particulars del mentor ni del jove.

Es preveu la possibilitat de fer la mentoria virtual?

La mentoria virtual no és possible durant el primer any de relació, ja que impediria generar un bon vincle. A partir del segon any es poden fer un 50% de les trobades virtualment sempre que l’equip tècnic de la Fundació valori que la relació professional està prou madura.

Què passa quan un mentor entra per acompanyar un jove que ja fa un curs que és a la Fundació?

L’equip tècnic de la Fundació valorarà com es reestructura la formació per tal de garantir els objectius de coneixença i confiança del primer any, així com els d’orientació del segon.

És positiu que una relació de mentoria duri 3 o 4 cursos?

En termes generals, considerem que l’òptim són 2 cursos. Així i tot, l’equip tècnic de la Fundació valorarà cas per cas si cal fer alguna excepció.