LA COMUNICACIÓ COM A PROTAGONISTA A LA PRIMERA SESSIÓ DEL CURS

El dissabte 27 d’octubre es va portar a terme la primera formació grupal als alumnes d’Osona becats per la Fundació Impulsa durant el crus 2018-2019. Aquesta sessió es va portar a terme a l’edifici El Sucre de Vic. Aquesta és la primera de quatre sessions formatives que rebran els 60 alumnes becats a Osona durant aquest curs acadèmic.

Enguany s’han realitzat tres sessions paral·leles en funció dels estudis dels alumnes becats: un grup pels alumnes de primer de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, un segon grup pels alumnes que estan cursant segon de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, i un tercer grup on s’han agrupat tots els estudiants de Grau Superior. Aquesta divisió s’ha realitzat degut al gran nombre d’estudiants els quals està becant actualment la Fundació Impulsa a Osona: aquesta divisió permet realitzar sessions més personalitzades i facilitar el treball i la comunicació entre els propis alumnes.

Les tres sessions van tenir com a protagonista la comunicació i van estar dinamitzades per les tres psicòlogues de la Fundació Impulsa: Maria Martínez, Luca Prats i Ester Garcia. A més, les tres dinàmiques es van basar en l’experiència del propi alumne, l’observació del grup i l’extracció de les conclusions a partir l’exercici d’un mateix i de la resta de companys.

IMG_0884

Les dinàmiques estaven plantejades com a activitats grupals per tal d’estimular la parla i la comunicació entre els membres del grup. D’aquesta manera. Es va poder treballar tant la presència de la individualitat com la importància de l’escolta activa. Aquestes dinàmiques ajudaven a entendre comunicar-se no només és parlar sinó que també implica pensar, reflexionar, escoltar… és a dir: totes les habilitats que implica posar-se d’acord amb tot un grup.

D’acord amb els objectius esmentats, cada un dels grups va portar a terme una dinàmica diferent. Els de primer de Cicle Formatiu de Grau Mitjà van realitzar el joc de “les Paraules”: els alumnes es van dividir en petits grups, una persona del grup agafava a l’atzar una paraula d’una bossa amb moltes més i la llegia en veu alta. La resta del grup havia de pensar i dir paraules que les associessin amb la que havia sortit. Un cop treballat l’exercici, cada grup havia d’associar tres paraules que haguessin sortit en una frase i fer-ne l’explicació corresponent. Per acabar aquesta dinàmica, els alumnes van representar diversos oficis mitjançant mímica, tot comentant la dificultat de la comunicació no verbal i, també, van realitzar les seves pròpies propostes sobre aquestes actuacions entorn els oficis.

IMG_0891

Pel que fa als alumnes de segon de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, van realitzar l’activitat de “La Història”. Es van necessitar sis voluntaris i, la resta del grup, va prendre el rol d’observador. El primer voluntari va llegir un paràgraf d’una història i la va narrar al següent voluntari, aquest va explicar el que havia retingut al següent company i així successivament. Un cop acabada l’explicació, els observadors van explicar què havien pogut veure al llarg de les explicacions: la pèrdua o omissió d’informació, l’interès per part dels diversos oradors, la coherència de la història… Aquesta era una història amb final obert i es va deixar als alumnes que expliquessin què haurien fet en el cas de la protagonista. Per concloure l’activitat, es va llegir el final escrit de la història i va donar pas al debat final.

Per últim, amb els alumnes de Cicle Formatiu de Grau Superior, a partir d’unes imatges es va provocar l’associació d’idees: en primer lloc els alumnes havien de descriure què és el que els suggerien les imatges. A continuació, els alumnes havien de crear petites històries amb grup a partir de les imatges que s’havien anat trobant. Finalment, tot el grup va posar en comú totes les habilitats que necessàries per haver portat a terme aquesta activitat.

IMG_0899