Engeguem el curs becant 154 alumnes per a la seva formació professional i humana

Joves d’Osona, la Garrotxa, el Berguedà i el Moianès escollits amb criteris curriculars i econòmics pels centres educatius i els Consells Comarcals comencen el curs rebent suport econòmic i acompanyament humà de la mà de la Fundació Impulsa.

L’objectiu és dotar l’alumnat en risc d’exclusió social de recursos per garantir la seva accessibilitat als cicles de Formació Professional (FP) i generar una xarxa de relacions que l’ajudin en el seu desenvolupament al llarg de la vida.

Els i les joves que participen dels programes de la Fundació Impulsa reben una beca econòmica per als estudis de FP, un ordinador, formació en competències transversals i l’acompanyament d’una persona mentora de referència, així com es comprometen a fer voluntariat amb una entitat social del territori. A més, si és necessari, durant el programa es dona suport en la cobertura de necessitats bàsiques i quan es finalitzen els estudis s’acompanya en la inserció al mercat laboral.

Osona

Aquest curs 2020 – 2021 a Osona rebran beca 77 alumnes, 29 nous alumnes s’incorporen a primer de Grau Mitjà, que se sumen als 22 alumnes que faran 2n del Grau Mitjà, als 25 que estan fent estudis de Grau Superior i 1 alumne que torna a fer 1er de Grau Mitjà.

La Garrotxa

Aquest curs 2020 – 2021 a La Garrotxa rebran beca 47 alumnes, 20 nous alumnes s’incorporen a primer de Grau Mitjà, que se sumen als 14 alumnes que faran 2n del Grau Mitjà, als 10 que estan fent estudis de Grau Superior i 3 alumnes que tornen a fer 1er de Grau Mitjà.

Berguedà

Aquest curs 2020 – 2021 al Berguedà rebran beca 20 alumnes, 10 nous alumnes s’incorporen a primer de Grau Mitjà, que se sumen als 7 alumnes que faran 2n del Grau Mitjà i als 3 que estan fent estudis de Grau Superior.

Moianès

Aquest curs 2020 – 2021 és el primer que s’engega el programa al Moianès becant a 10 alumnes de primer de Grau Mitjà.

Des del curs 2015 – 2016 la Fundació Impulsa ha becat més de 230 joves, dels quals més de 30% tenen informe de risc social, més del 90% finalitza els estudis de Grau Mitjà i Grau Superior (vs. el 50% de la mitjana de Catalunya), un 60% continuen els estudis de Grau Superior i un 70% s’incorpora al mercat laboral abans del sis mesos.