L’ENTORN EMPRESARIAL D’OSONA I ELS VALORS DE CADASCÚ A LA TERCERA SESSIÓ DEL CURS

El dilluns 26 de març es va portar a terme, a la sala Coll i Bardolet i a la Sala d’Actes del VIT d’El Sucre de Vic, la tercera sessió de formació als alumnes del Programa Ajuda Formació Professional de la Fundació Impulsa. Aquesta és la tercera sessió que reben els 56 alumnes de grau mitjà i grau superior al llarg del curs 2017-2018.

A les 9.30h del matí es donava inici als dos tallers proposats: “Coneix el teu entorn” i “El valor dels valors”. Els alumnes es van dividir en dos grans grups entre els quals es barrejaven alumnes de cicle formatiu de grau mitjà i de grau superior. La divisió es va portar a terme en funció dels estudis dels alumnes: els continguts del taller “Coneix el teu entorn” es van poder adequar al perfil d’estudis dels becats.

IMG_1007

Un dels grups va iniciar la sessió amb el taller “Coneix el teu entorn” dirigit per Judit Batriu. Aquest taller es va realitzar a la Sala d’Actes del VIT. Aquest taller contribuïa a difondre el patrimoni que representen les empreses d’Osona, especialment en l’àmbit educatiu i de formació. Aquest taller explica la realitat de l’entorn empresarial actual de la comarca per tal de què els joves entenguin quins són els perfils i competències més buscats en aquest moment.

“Coneix el teu entorn” explica l’evolució del context empresarial a Osona, fa que els alumnes coneguin les empreses més rellevants de la zona.

Aquest taller és molt dinàmic: mentre es realitza una explicació oral. El taller consisteix en un concurs que avalua si es comprenen o no els continguts que s’imparteixen. Al final de cada un dels tres blocs es realitza un Kahoot! que serà completat mitjançant equips: amb aquests resultats, juntament amb els d’una fitxa que els alumnes hauran de complementar, al final de la sessió es dirà quin és l’equip guanyador, és a dir, el grup que ha encertat més respostes!

IMG_1016

L’altre part del grup, de mentre, va portar a terme el taller “El Valor dels Valors” impartit per Llorenç Martín. Aquest taller es va portar a terme a la Sala Coll i Bardolet. La sessió s’inicia amb una breu presentació de Llorenç Martín explicant què és i què es farà durant la sessió.

Aquest taller es basa en el joc de cartes “The Value of Values”. Mitjançant aquest joc cada alumne podrà anar trobant quins són els seus valors. En aquestes cartes hi ha un dibuix lligat al valor, per un costat de la carta, i el nom del valor en quatre idiomes a l’altre cara. Cada joc té 52 cartes. Els alumnes tenien 5 cartes sobre la taula i la resta amb un pilot. Cada vegada que agafen una carta havien d’anar-ne descartant una de les 5 que tenien a la vista. Van anar escollint quins eren els seus propis valors en funció de les cartes que es quedaven. La reflexió és constant en aquest exercici i el paper dels dinamitzadors és molt important per poder treballar aspectes concrets de cada un dels valors.

Un cop cada alumne tenia els seus 5 valors els va posar en comú i va seleccionar el que per a ell era més important: es van repartir globus entre els alumnes per tal de què cada un escrivís quin era el seu valor més important.

IMG_1040

Un cop realitzats els primers tallers es va portar a terme el canvi de grups. D’aquesta manera, tots els estudiants de la Fundació Impulsa van poder realitzar ambdós tallers i tenir una visió general de la sessió.