Les emocions compartides i les expectatives de futur marquen la trobada entre les persones mentores i els Impulsers que es coneixen per primera vegada

L’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa ha estat treballant des de fa setmanes en el procés de creació de 159 noves parelles de mentoria, entre els joves Impulsers i les persones mentores, un procés conegut com a ‘match’ que ha culminat amb l’acte de presentació entre les dues parts que protagonitzen el Mètode Impulsa i en el qual joves i persones mentores es posen cara i comencen a conèixer-se.  

Les noves relacions de mentoria han estat les protagonistes d’una emotiva jornada que s’ha fet els darrers caps de setmana als diferents territoris on beca joves la Fundació Impulsa. Així ho explica la Responsable de Formació i Orientació de la Fundació, Jacqueline Vérez: “Les trobades de presentació de persones mentores i joves han estat fantàstiques: és un acte que tothom esperava en el que hem pogut recuperar la  presencialitat i compartir emocions, mirades i inquietuds”, assegura.  Entre les noves incorporacions i les que continuen de cursos anteriors, es tracta en total de 247 relacions de mentoria que donen sentit al Mètode Impulsa de la Fundació.  

Per aconseguir-ho, la sessió es va dividir en diferents parts: primer es va presentar la Fundació Impulsa, es va fer una benvinguda general i es va explicar el creixement territorial de la Fundació; seguit d’un acte de reconeixement, primer dels Impulsers, i després de les persones mentores, destacant els valors que aportava cada grup en el projecte: “Talent, il·lusions, reptes de superació, somnis de futur, persones amb trajectòria professional consolidada, amb implicació social, amb capacitat per motivar l’altre i ajudar en tot el que es pugui,  i persones que adoren els reptes són algunes de les característiques que ens van fer emocionar durant la part de reconeixement del paper que juguen els joves i els mentors en el Mètode Impulsa”, explica Vérez.

Durant la trobada de presentació també es va treballar a partir de la dinàmica del trencaclosques, en què cadascú omplia una peça de trencaclosques indicant a què es comprometia, quines expectatives tenia i quins compromisos adoptava davant la Fundació i la parella assignada.

Procés de creació de parelles de mentoria: ‘match’

Pel que fa a l’assignació de parelles, més coneguda com a procés de ‘match’, es tracta d’una tasca que l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa ja comença a treballar en el moment de seleccionar el jove: a través de l’entrevista que se li fa ja es tenen en compte criteris per detectar amb quin perfil de mentor o mentora podria encaixar millor, i el mateix passa en la selecció de persones mentores. En aquest darrer cas, es fan preguntes per valorar quin tipus de mentoria podrien portar, tenint en compte la complexitat dels joves seguint criteris de situació social i econòmica, juntament amb si el jove està fent grau mitjà o grau superior. Als joves també els demanem com ha de ser per ells la persona que els faci de mentora: el grau d’importància que sigui de la seva mateixa branca o si prefereixen home o dona, un criteri que es respecta sempre. En la mateixa línia, també se’ls demana l’edat que prefereixen que tingui la persona mentora i la disponibilitat segons l’horari d’estudis per tal que la mentoria no afecti mai l’horari de formació.

A partir de tota aquesta informació comença el procés de ‘match’, explica la Carla Vidal, Responsable d’Organització de la Fundació Impulsa. Un procés que enguany s’ha fet a partir de més de 170 persones candidates a fer de mentores i 159 joves, que s’han dividit primerament per territoris i seguidament s’han classificat segons la situació socioeconòmica dels joves, segons disponibilitat i segons branca tècnica del jove i del mentor: “En el cas dels joves amb una alta necessitat d’acompanyament, per exemple, mirem si hi ha algun mentor amb qui puguin coincidir en branca tècnica ja que és el criteri per excel·lència que més ens funciona perquè connecten molt ràpid ja que el jove de seguida veu la utilitat en la mentoria. Després, seguim valorant altres criteris com el de les aficions i altres aspectes de la personalitat. Un cop fetes les propostes de ‘match’, que treballem en tres per a cada parella, es comunica a la persona mentora i se’ls explica la situació del jove”, detalla Vidal.

Aquests dies ja s’han iniciat les formacions als joves i properament es faran noves formacions a les persones mentores.