Quin paper tindrà la IA en els estudis d’FP?

A ningú li passa desapercebut que la intel·ligència artificial està penetrant amb força en diferents àmbits i modelant la manera de treballar, d’interactuar i també d’aprendre. I en aquest context no és una excepció la Formació Professional (FP), que s’enfronta al repte de veure quina postura adapta en aquesta irrupció tecnològica.

De fet, el mateix Departament d’Educació ja ha creat una guia en què s’assenten les bases per orientar els docents sobre la manera com es pot aprofitar el potencial d’aquesta tecnologia en el món educatiu. David Ferreiro és professor d’Informàtica de cicles formatius de grau mitjà i grau superior a La Salle Manlleu i explica com a la seva assignatura la IA ja és una eina més entre les que l’alumnat utilitza cada dia: “Seria absurd prohibir-los fer els exercicis amb IA, perquè a l’aula tenen Internet al seu abast i la IA ha vingut per quedar-se. Crec que és una bona eina sempre que els fem conscients que ha de ser això, una eina que faciliti l’aprenentatge; no és perquè els faci la feina i ja està”. És precisament en aquesta línia que el mateix Ferreiro detalla que per a ell la IA també està sent de gran ajuda: “Jo mateix he integrat la IA en la preparació de les classes, la qual cosa em permet agilitzar aquesta part i poder dedicar més temps a l’atenció individualitzada”.

Una realitat que també fa valer Carles Argemí, consultor en màrqueting digital internacional i IA: “La IA suposa un augment en la productivitat en tots nivells, també a l’hora de preparar les classes, tant els continguts com la creació d’exercicis, correccions… Hi ha moltes tasques en què pot incidir per reduir hores de dedicació a processos repetitius, cosa que alhora permet disposar de més temps per dedicar a una atenció més individualitzada a l’alumne”. En aquesta mateixa línia, hi ha camp per córrer per tal de personalitzar els estudis o fer-los més atractius segons les necessitats i els interessos de l’alumnat, i també, per oferir materials que acostin l’alumnat a la vida laboral, facilitant-los exemples més reals.

“Hi ha moltes tasques en què pot incidir per reduir hores de dedicació a processos repetitius, cosa que alhora permet disposar de més temps per dedicar a una atenció més individualitzada a l’alumne”

I és que, tal com afirma Argemí, la IA no és nova, tot i que actualment es troba en un bon moment per continuar-se desplegant: “La IA fa molts anys que s’està treballant, però el fet de posar-la a l’abast de tothom a través de ChatGPT fa que es trobi en un moment molt dolç. Ara bé, un cop democratitzat aquest ús, el que cal és que les persones es formin correctament per fer-la servir d’una manera òptima: l’augment de productivitat que ens pot proporcionar és brutal. La IA pot contribuir a viure i treballar millor”. Una realitat que també puntualitza el president de Fundació.cat, Genís Roca: “Fa cinquanta anys que els especialistes treballen amb la IA i ara ha arribat a la ciutadania, però la IA es troba en un estat una mica immadur perquè s’ha popularitzat d’una manera precipitada per treure-la ràpidament al mercat per motius de finançament. Tanmateix, s’han deixat en un segon terme les qüestions econòmiques i legals, com passa amb tot en l’àmbit digital, i quan agafa volum, s’hi comença a posar ordre. Pensem que cada imatge generada consumeix tanta energia com una bateria de mòbil, i això és insostenible. Ara ve l’etapa d’intentar optimitzar per abaratir i ser més eficients i començar a facturar”.

“la IA es troba en un estat una mica immadur perquè s’ha popularitzat d’una manera precipitada per treure-la ràpidament al mercat per motius de finançament”

Que la IA des de fa anys ha vingut per quedar-se, és una opinió compartida per diferents experts i professionals. Malgrat això, el moment actual no permet encara diagnosticar clarament quin rol adquirirà en el dia a dia, tal com afirma Roca: “Les empreses estan encara en fase d’exploració i són prudents a l’hora d’implementar la IA perquè encara genera dubtes i incerteses, sobretot des del punt de vista legal. Es podran fer moltes coses amb la IA, i és el que s’explorarà durant els deu anys vinents”. Aquesta idea la comparteix Argemí, tot i que és partidari d’una implementació més immediata: “Ara mateix, un alumne amb la mateixa titulació que un altre, però que hagi cursat FP utilitzant eines d’IA, suposa un punt de diferenciació respecte del que no conegui com usar la IA, i això les empreses ja és un factor que comencen a tenir en compte. Aquí la Formació Professional és important que es posi les piles per donar resposta a aquesta demanda que anirà en augment”.

“… la Formació Professional és important que es posi les piles per donar resposta a aquesta demanda que anirà en augment”.

Com tot en el món digital i tecnològic, el camí que prengui els pròxims anys la IA esdevindrà un reflex de la societat, i de l’aposta que aquesta vulgui assumir en els reptes d’entendre els algoritmes, caldrà ser capaços de partir d’un compromís ètic; potenciar l’alfabetització mediàtica i informacional; fer pedagogia; vetllar per la transparència; explorar perfils professionals; renovar plans d’estudi; continuar investigant, i apostar per la innovació.