“Que l’alumne becat senti que algú creu en ell, ja és una gran aportació social”

Xavier Francàs, Ambaixador de la Fundació Impulsa al Berguedà

#ProtagonistaImpulsa #Berguedà

Durant tota la seva vida, Xavier Francàs ha estat molt vinculat a la política i això l’ha portat també a participar activament en diferents iniciatives i projectes de caire social. Després de la seva etapa a la Caixa —on va desenvolupar-hi la seva carrera professional durant 41 anys—, va exercir de regidor a l’Ajuntament de Berga i de vicepresident al Consell Comarcal del Berguedà durant quatre anys, i va passar a ser conegut pel seu repte majúscul d’implantar el sistema de recollida de residus porta a porta a la comarca.

Francàs estima la terra i cada cap de setmana el trobareu cultivant els horts familiars a la Pobla de Lillet, on hi té les arrels. La seva trajectòria professional i personal l’ha convertit en una persona que coneix molt bé el territori i la seva gent. Per aquest motiu, quan l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) va apostar per apropar el projecte de la Fundació Impulsa a la capital berguedana, va proposar-lo com a mentor. Després d’un any d’aquesta experiència, ara ha assumit una nova tasca: fer d’ambaixador.

– Durant la legislatura en què vostè va ser regidor de l’Ajuntament de Berga i vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà va assumir el repte d’implementar un nou sistema de recollida de residus a la comarca. Com va ser aquesta experiència?

Quan vaig assumir l’Àrea de Medi Ambient, el Berguedà era la penúltima comarca de Catalunya en la recollida de residus, amb un 28% de reciclatge, i calia revertir-hi la situació. Aleshores jo desconeixia tant els models existents com els sistemes de recollida per garantir un reciclatge òptim, i vaig iniciar un procés d’aprenentatge al respecte: vaig contactar amb responsables tècnics i polítics de diferents poblacions que havien implementat nous models amb bons resultats i de mica en mica em vaig anar endinsant en aquest món. Al final vam acabar implementant el sistema de recollida selectiva porta a porta a 12 municipis (els de major nombre d’habitatges —incloent-hi la capital berguedana—), i malgrat algunes crítiques, en general la resposta de la població va ser molt positiva i el resultat va ser espectacular: vam arribar al 82% de reciclatge.

“El Berguedà era la penúltima comarca de Catalunya en la recollida de residus amb un 28% de reciclatge i calia revertir-hi la situació. […] Malgrat algunes crítiques, en general la resposta de la població va ser molt positiva i el resultat va ser espectacular: vam arribar al 82% de reciclatge”

– Pel que explica, l’esforç va tenir la seva recompensa. Està satisfet de la feina feta?

Sí, evidentment. Aquest resultat va satisfer totes les persones que hi estàvem implicades i a nivell personal va ser un motiu d’emoció i agraïment profunds a la implicació ciutadana. Malgrat haver rebut algunes crítiques i haver passat moments complicats, la dedicació va valer molt la pena: la resposta de la ciutadania va servir per situar el Berguedà, el 2019, com a primera comarca de Catalunya en la recollida de residus porta a porta, i va esdevenir un referent per a altres poblacions interessades en la implementació d’aquest sistema.

“La resposta de la ciutadania va servir per situar el Berguedà, el 2019, com a primera comarca de Catalunya en la recollida de residus porta a porta”

– Podríem dir que, tot i estar jubilat, no té temps per avorrir-se…

No! De fet, sempre he estat implicat en diferents àmbits a nivell polític, però, mentre treballava, vaig preferir aparcar-ho per no barrejar coses. Tot i així, sempre havia tingut clar que, un cop jubilat a nivell tant professional com polític, volia col·laborar amb alguna entitat social, perquè penso que és una manera de fer un retorn a la societat. I això és el que estic fent ara, que m’he implicat en la Fundació Impulsa i també estic col·laborant amb la Fundació ASENCAT [Associació de Sèniors de Catalunya per a l’Orientació del Talent Emprenedor].

– La seva implicació amb la Fundació va ser a través de la mentoria, però ara compagina aquesta tasca amb la d’ambaixador. Com ha anat tot plegat?

Sí, vaig conèixer la Fundació a través de l’ACEB i durant el curs 2019-2020 vaig ser-ne mentor. En acabar el curs, vam fer una valoració, i el fet de plantejar una sèrie de temes que creia que podien millorar-se respecte com els havíem plantejat inicialment, em va portar a mantenir una xerrada amb el president de la Fundació, Carles Cuyàs. Ell, després d’aquest intercanvi d’opinions, juntament amb la directora, em va convèncer per acceptar la nova tasca com a ambaixador. Igualment, ara per ara compagino el paper d’ambaixador amb la mentoria a l’alumne que vaig acompanyar durant el curs passat.

Actualment, com a ambaixador em centro a establir contactes amb les diferents empreses i entitats locals i comarcals del Berguedà per poder-los donar a conèixer la important tasca que està duent a terme la Fundació, i demanar-los la seva implicació. I, paral·lelament, també estic en contacte permanent amb la tècnica encarregada de gestionar les mentories al Berguedà per tal d’ajudar-la en qüestions logístiques com ara buscar persones que vulguin fer de mentores —quan se’n detecta la necessitat—; treballar en aspectes de millora; contactar amb els centres de l’alumnat —si escau—; buscar llocs on reunir-se, i anar resolent les necessitats que van sorgint en cada moment.

– Vostè és una persona coneguda al Berguedà i amb una forta vinculació al territori. Per què creu que és tan important que sigui una persona de la comarca la que faci els contactes amb les empreses i les institucions de la zona?

La finalitat de la Fundació és la mateixa en totes les comarques, però cada territori té els seus trets diferencials, i, per bé o per mal, el fet de ser de la zona comporta conèixer-ne bé les necessitats, la seva gent i el tarannà. Això permet ser més eficient a l’hora d’orientar la tasca per projectar la Fundació.

– És evident que la seva experiència i trajectòria són valors importants per contribuir a aquesta finalitat de projectar la Fundació Impulsa al territori. Més enllà d’això, què creu que pot aportar a la Fundació?

Implicació. La Fundació persegueix uns objectius molt clars, però, per aconseguir-los, no es limita a becar l’alumnat i a oferir-li tutela, que és una de les funcions principals, sinó que busca anar un pas més enllà en cada cas i això és el que faig jo també. Més enllà de l’objectiu final, hi ha un rerefons molt important amb transcendència social.

“Més enllà de l’objectiu final [de la Fundació Impulsa] hi ha un rerefons molt important amb transcendència social”

– I aquesta implicació amb la Fundació, què li aporta a vostè?

Formar part del projecte de la Fundació és una manera de mantenir-se jove, de seguir actiu, de compartir la meva experiència i de retornar a la societat tot allò que m’ha aportat. En acabar el curs passat, vaig rebre la valoració de l’alumne al qual havia estat fent de mentor i el seu agraïment és motiu suficient per seguir amb aquesta implicació. Em va fer adonar que realment val molt la pena la tasca que s’està fent. A banda de l’ajuda econòmica, és molt important poder ajudar aquests joves, als quals, per desgràcia, els ha tocat viure en una societat que no els ho posa gens fàcil.

“La valoració de l’alumne al qual havia estat fent de mentor i el seu agraïment […] em van fer adonar que realment val molt la pena la tasca que s’està fent. A banda de l’ajuda econòmica, és molt important poder ajudar aquests joves, als quals, per desgràcia, els ha tocat viure en una societat que no els ho posa gens fàcil”

– Parla de retornar valors a la societat. En aquest sentit, quin valor social creu que aporta la Fundació al territori?

Com deia, a banda de la situació econòmica difícil que travessem, a nivell social les coses tampoc són fàcils. El fet que l’alumnat al qual es beca pugui ser conscient que algú creu en ells penso que és una gran aportació social al territori. En definitiva, acaba sent una manera de dir-los que la societat aposta per ajudar-los malgrat trobar-se en un context difícil, i que la vida va més enllà dels estudis i de la feina.

Pel que fa a la resta d’agents implicats, en el cas dels mentors i els ambaixadors, el valor social que ens aporta és el retorn de les vivències. Quant a les empreses, la seva implicació suposa un plus de reputació social, ja que, d’alguna manera, estan mostrant preocupació i interès per un futur millor.

– Què diria a les empreses i a les institucions del Berguedà que avui dia no formen part del projecte per animar-los a implicar-s’hi?

A la comarca comptem amb entitats socials diverses en les quals estan implicats els berguedans i berguedanes, però el projecte de la Fundació Impulsa té unes característiques i una finalitat social que actualment no preveu cap altra entitat a la zona. La Fundació beca alumnat d’FP i cicles formatius amb pocs recursos i els ofereix un acompanyament a través de la mentoria. Des del curs passat, comptem amb 12 empreses que estan becant dotze alumnes, i ara tenim nou beques per cobrir. Les empreses i institucions tenen una molt bona ocasió per implicar-se en el projecte, ja que, a la vegada que contribueixen en una tasca social, tenen a les seves mans l’oportunitat tant de fer saber al jovent que creuen en ells com de disposar del seu potencial per formar-los i assegurar-se un bon relleu. Al capdavall, es tracta dels treballadors i treballadores del futur.

“Les empreses i institucions […] tenen a les seves mans l’oportunitat tant de fer saber al jovent que creuen en ells com de disposar del seu potencial per formar-los i assegurar-se un bon relleu. Al capdavall, es tracta dels treballadors i treballadores del futur”

– Completi la frase. Per a vostè, la Fundació Impulsa en una paraula és…

Repte.