“El Mètode Impulsa dota els joves dels ingredients essencials per tirar endavant”

#ProtagonistaImpulsa #Sabadell 

La Mercè Jover és directora de l’Institut de Sabadell, on també fa de professora de francès. Quan va agafar la direcció del centre tenia clar que, fruit de la seva experiència com a docent i coordinadora, volia promoure algun projecte enfocat a acompanyar l’alumnat de 4t d’ESO amb dificultats socioeconòmiques que els dificultaven continuar estudiant. En conèixer el projecte de la Fundació Impulsa, va creure que no era necessari crear-ne un altre. 

 

  • Què vas veure en el projecte de la Fundació Impulsa? 

Com que era coordinadora a l’Institut i tenia alumnat de diferents cursos, coneixia bé la realitat d’un centre educatiu des de diferents perspectives i havia vist com alumnes motivats amb ganes d’estudiar, però amb situacions molt complicades a casa, prenien la decisió de posar-se a treballar perquè no podien assumir una formació per continuar estudiant, per manca de recursos econòmics. No tenir un suport com el que els ofereix la Fundació Impulsa fa que molts joves no siguin capaços de valorar que poden tenir una altra oportunitat en els estudis. Jo tenia clar que calia fer alguna cosa per revertir la situació i quan vaig conèixer el projecte de la Fundació Impulsa vaig veure que venia com l’anell al dit perquè cobreix una necessitat que no estava coberta. Hi ha una infraestructura al darrere que s’adapta molt bé al moment actual, és una aposta de futur molt clara. 

“No comptar amb un suport com el que els ofereix la Fundació Impulsa fa que molts joves no siguin capaços de valorar que poden tenir una altra oportunitat en els estudis” 

  • Què diferencia el Programa Impulsa d’altres ajudes a joves? 

El tracte de qualitat que es té en tots els moments del procés. Les reunions i relacions amb la Fundació Impulsa són d’un tracte exquisit: escolten, coneixen com són els joves, l’adolescència, com funcionen els centres educatius. L’equip de la Fundació Impulsa trepitja el mateix terra que nosaltres, persegueix els mateixos objectius i creu en els joves. Es fa una aposta per acompanyar-los i aconseguir els objectius que es marquen, i tot plegat esdevé un recurs molt complet de principi a fi. Aplaudeixo el procés i la professionalitat: es parla el mateix llenguatge que els docents.  

“L’equip de la Fundació Impulsa trepitja el mateix terra que nosaltres, persegueix els mateixos objectius i creu en els joves”

  • Coneixes de primera mà el món dels adolescents. Com és un jove d’avui?  

Són persones amb molts interessos, curiositats i imaginació. Actuen fent dreceres, usen un altre llenguatge, eines més àgils. Un jove, per definició, és innovador, perquè té necessitats diferents de les nostres i, per donar-hi resposta, crea recursos. És interessant escoltar les seves reflexions, perquè sovint tenen raó i va bé veure els seus punts de vista. 

 

  • Per què és important que els joves es formin?  

Perquè després poden escollir, i com més formació, més opcions tindran a la vida de ser el que vulguin ser en el món laboral. També en l’àmbit cultural és molt important tenir formació perquè acaba donant valor en l’àmbit personal. Sempre els convidem a continuar-se formant al llarg de la vida, per ampliar perspectives, vetllar per la formació del futur i contribuir a la societat, a banda de la satisfacció personal que en poden obtenir. 

“Com més formació, més opcions tindran a la vida de ser el que vulguin ser en el món laboral” 

  • Com veus el futur? 

Soc de caràcter optimista i no el veig malament: els joves se saben buscar la vida; nosaltres pensem en una estructura social relativament antiga, però ells van empenyent i creant noves realitats. Som nosaltres que veiem el futur difícil, però ells mateixos crearan el futur; no em preocupa. 

 

  • Convius amb molts adolescents i expliques que alguns no ho tenen fàcil. Quin penses que és l’ingredient essencial per acompanyar-los a tirar endavant? 

Tenir poc fa que et guanyis la vida, i en aquest sentit les Beques Impulsa són fet i fet el que necessiten: l’ajuda econòmica justa i un referent social. Si tenen massa no funciona, no fa falta regalar tant: el Mètode Impulsa dota els joves dels ingredients essencials per tirar endavant. Els joves, i en especial els que es troben en situacions delicades, tenen moltes coses a dir a la societat, tenen molta força i el que passa és que a vegades, en un moment determinat, els fa falta que els donin suport. Poden aportar la motivació, la força de voluntat que es necessita per dur a terme un objectiu, poden ser referents positius perquè han superat unes dificultats molt dures com no tenir prou per menjar, patir maltractaments o malalties greus, i tot i així se n’han sortit. La societat els ha d’ajudar des de les institucions, des de l’institut, fer-los creure que són vàlids i donar-los la seguretat i la confiança que poden seguir. 

 

  •  Com han ajudat les Beques Impulsa als joves del teu centre? 

Sovint per fer el pas de passar de 4t d’ESO a Cicles Formatius els falta el punt de confiança. No pot ser que hi hagi alumnat amb potencial que deixi d’estudiar només perquè els falta aquest punt de confiança. És molt important la figura del mentor a partir del primer any de cicles formatius, perquè hi ha un acompanyament al darrere, un referent positiu que és clau en aquesta edat i que no sempre tenen a l’abast. He viscut casos de joves que, pel sol fet de saber que algú creia en ells i que optaven a rebre la Beca Impulsa, s’han activat i han canviat l’actitud davant els estudis. 

 

  • Pots posar algun exemple en concret?   

Hi havia una noia amb molt de talent a la qual des del centre no podíem ajudar, malgrat que veiem molt clar el seu potencial. En saber que optava a la Beca Impulsa, va canviar l’actitud davant els estudis: es va motivar i va obtenir un rendiment que no només li va permetre acabar el curs, sinó que, fins i tot, va acabar traient nota per accedir al Batxillerat artístic. Visualitzar que comptava amb un suport i tota la xarxa que hi ha darrere el Mètode Impulsa la va fer activar, va agafar seguretat i confiança en ella mateixa i va fer una transformació en saber que algú li estava donant una oportunitat. Tot i que al final no va acabar utilitzant la Beca, el fet de poder-hi optar la va ajudar a arribar on ella sola no s’ho hauria ni plantejat. 

 

  • En una paraula, per a tu la Fundació Impulsa és…  

Acompanyament.