Continuem desplegant el pla formatiu del curs 2022-23 a joves i mentors de la Fundació Impulsa per garantir–los un acompanyament integral

Des de l’inici de curs hem iniciat diferents formacions que des de la Fundació Impulsa oferim tant als joves com als mentors que fan possible el Mètode Impulsa. Aquest curs s’oferiran 294 hores de formació als joves, dividides en 128 sessions en competències transversals i 19 sessions en competències professionals que contribuiran al seu creixement personal i professional. En la mateixa línia, als mentors se’ls oferiran 66 sessions formatives al llarg de tot el curs, que els ajudaran a fer un millor acompanyament als Impulsers.  

Itineraris formatius als joves segons necessitats 

Per aconseguir-ho, des de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa s’elaboren diferents itineraris formatius segons cada perfil. Als joves, se’ls ofereix una formació o una altra depenent de si estan cursant estudis d’FP de Grau Mitjà o de Grau Superior. Ho explica la Tècnica de Programes i cap de formacions, Marta Garrido: “Enguany el pla formatiu adreçat als joves de Grau Mitjà se centra en consolidar i continuar desenvolupant les formacions del curs passat ja que es va elaborar un pla formatiu molt ambiciós i les valoracions per part dels joves i dels formadors van ser molt satisfactòries. En aquest sentit, es combinen formacions en continguts transversals i professionals, prioritzant les primeres en el cas dels Impulsers de primer i segon any, i les segones amb els Impulsers que cursen Grau Superior, aspecte de més interès per aquest perfil de joves que es troben més a prop de la incorporació al món laboral”. En aquesta línia, s’han incorporat al pla formatiu del curs passat noves píndoles formatives en ‘soft skills’, formacions específiques en cultura financera i en la plataforma de LinkedIn, i càpsules motivacionals a través d’històries de persones amb una trajectòria vital d’èxit marcada per l’esforç, la motivació i la constància que permetin als joves aprendre’n i tenir una connexió directa amb una persona professional del seu àmbit. Per fer-ho, es comptarà amb la col·laboració de professionals de diferents empreses com Quadpack, Frime, o Tech Data, entre d’altres.  

Paral·lelament a aquests dos plans formatius i emmarcat dins el Programa Oportunitats Laborals (programa d’inserció i formació dels joves en l’àmbit laboral), es mantenen i creixen les visites a empreses en què els Impulsers poden conèixer de primera mà l’àmbit professional. Amb aquesta mateixa voluntat, es manté la Jornada Impulsa Futur. I també es continuen oferint les classes d’anglès gratuïtes gràcies al voluntariat de Quadpack i dels joves de Sant Ignasi, que enguany incrementen el nombre de places a ofertar.  


 

Formació a la mentoria 

Les persones que voluntàriament acompanyen els joves en el seu pas per la Fundació Impulsa juguen un paper clau en aquest creixement humà dels Impulsers. És per això, que des de l’organització s’aposta fermament per oferir als mentors una formació que els empoderi i els ajudi a fer aquest acompanyament als joves. Amb aquest objectiu i seguint les valoracions fetes pels mentors del curs passat, es mantenen formacions destinades a dotar-los d’eines i recursos per teixir una relació de mentoria satisfactòria: com afrontar les primeres trobades, contribuir a generar un bon clima i tenir estratègies a l’hora de motivar els joves i ajudar-los a superar els reptes que els venen per davant al llarg del curs. També s’ofereixen un seguit de píndoles formatives  sobre orientació acadèmica i professional, escolta activa, i dues de més específiques sobre gènere i racisme, sempre des de la perspectiva de l’acompanyament com a mentors/es. Ho detalla Garrido: “Enguany hem apostat per incorporar també aquestes sessions ja que volíem ampliar i oferir continguts més específics que ajudéssin als mentors a fer un acompanyament integral i òptim als joves Impulsers. L’objectiu també és aportar continguts nous per aquells mentors que ja porten més de dos anys col·laborant amb la Fundació”. Amb la voluntat que els mentors se sentin acompanyats pels seus iguals, es torna a apostar per un espai on es puguin trobar entre ells i compartir experiències de manera presencial, ja que a petició dels mentors, la majoria de formacions a aquestes persones voluntàries es faran de manera virtual per tal de facilitar-los la participació. 

El pla formatiu de l’entitat forma part d’un dels pilars essencials dels Programes Impulsa a través del qual es treballa per a garantir un acompanyament personalitzat i integral als joves becats. Amb aquesta voluntat, també es porta a terme una sessió divulgativa sobre adolescència, oberta a tothom que hi vulgui participar, així com també es fa un acte de tancament del curs que esdevé un moment important per a poder seguir teixint confiança i sentiment de pertinença entre joves i mentors.