ELS GARROTXINS ACOMIADEN EL 1R TRIMESTRE AMB LA SEGONA SESSIÓ FORMATIVA

El passat dissabte 22 de desembre es va portar a terme, a FES (Fundació d’Estudis Superiors) d’Olot, la segona formació grupal dels alumnes de la Garrotxa. Aquest taller va estar enfocat en el treball en equip i els estils relacionals.

La sessió va tenir inici amb una breu introducció de la formadora Tània Casanova. A continuació els alumnes van explicar com se sentien: content, cansat, amb ganes d’aprendre, trist, malhumorat…

20181222_092823

La segona dinàmica va consistir en un treball en parelles en els quals es van debatre les característiques i diferències de quatre estils relacionals i es van posar en comú amb el grup; durant el debat alguns alumnes van posar –fins i tot– exemples de cada un dels estils. A més, cada alumne/a va poder explicar quin estil li cridava més l’atenció i amb quin se sentia més representat.

A continuació es va portar a terme el treball en equip el qual consistia en una petita representació de teatre de cada un dels estils comunicatius. Es van dividir els alumnes en quatre grups i ells mateixos van treballar la idea de la representació, l’escena que portarien a terme, els personatges que hi intervindrien… Seguidament es van portar a terme les representacions davant de la resta del grup i es va crear un debat conjunt després de cada una.

20181222_103030

En quart lloc, un cop realitzat el debat de cada representació els alumnes es van tornar a agrupar amb els equips per tal de reflexionar amb quin estil s’ha sentit més identificat en funció de com s’ha comportat amb el grup i portar a terme, conjuntament, l’anàlisi del procés de creació.

La clausura de la sessió s’ha portat a terme amb un debat conjunt de què s’ha après i amb quina sensació s’ha marxat del taller.