Els becats valoren positivament la primera edició del Programa Ajuda Formació Professional

Aquest dimecres 13 de juliol de 2016 es va portar a terme la Sessió de Tancament de Curs amb els becats per la Fundació Impulsa que han cursat la primera edició del Programa Ajuda Formació Professional.

L’acte va estar encapçalat per Carles Cuyàs, president de la Fundació. Cuyàs va explicar la importància dels valors del projecte i els resultats del treball i l’esforç dels alumnes becats. Cuyàs va presentar les dues noves figures de la Fundació: Ferran Camps, coordinador del Projecte de Mentoria, i Júlia Fabregó, coordinadora de la Fundació. La psicòloga i guia de la Fundació, Maria Martínez, va remarcar als alumnes la importància del seu treball i constància plasmant-ho amb els resultats obtinguts per part dels estudiants.

En referència al curs 2015-2016, els resultats acadèmics dels alumnes participants en el Programa han estat molt positius: els estudiants han aconseguit una mitjana de 6,9 en els cursos de formació professional, una mitja molt superior a la seva nota obtinguda a l’ESO.

Seguint la dinàmica proposada per Ferran Camps, tots els becats van intervenir en un debat sobre diversos temes en referència a la Fundació Impulsa. Aquesta va ser una dinàmica grupal en la qual els alumnes van donar a conèixer la seva opinió del programa de beques de la Fundació i del funcionament del mateix curs. Van valorar positivament la beca rebuda per part de la Fundació Impulsa i, especialment, van destacar la figura del mentor per a la seva orientació professional.

Els alumnes es van mostrar molt receptius i participatius amb la Fundació i van expressar la seva motivació de cara a aquest nou curs. A més, la majoria dels becats tenen pensat continuar estudiant un cop finalitzats aquests estudis de grau mitjà i van demanar si hi haurà la opció de becar els seus estudis de Grau Superior.

Així doncs, les valoracions obtingudes han estat molt gratificants en el primer any del Programa Ajuda a la Formació Professional. A continuació, cada un dels alumnes va tenir una sessió individual amb Camps i Martínez per poder concretar aspectes a millorar de cara al nou curs.

D’altra banda, van sorgir dues visions diferents a la resta del grup. Dos alumnes van comunicar que es donen de baixa de la Fundació: un alumne va decidir que el següent curs estudiarà Batxillerat i l’altre va decidir abandonar el seus estudis de Formació Professional.

Per últim, Júlia Fabregó va entregar a cada un dels alumnes una carta en la qual consta la renovació de la beca pel segon curs de Cicle Formatiu de Grau Mitjà ja que tots han complert amb els tres requeriments de la Fundació: realitzar un voluntariat de 10h anuals a una entitat social de la comarca, aprovar el 80% de les assignatures del curs i rebre una bona valoració del seu mentor.