Iniciem una col·laboració amb Seidor per fer el seguiment psicopedagògic dels joves en pràctiques a l’empresa

Des de la Fundació Impulsa hem iniciat una nova prestació de servei, en aquest cas a la consultora tecnològica Seidor Consulting, S.L, assumint el seguiment psicopedagògic d’un grup de 23 joves que desenvoluparan les pràctiques en format dual a l’empresa dins el marc del projecte Osona Tic Talent. 

Aquest acompanyament que oferim a Seidor té com a objectius potenciar el creixement personal i les habilitats de comunicació interpersonal dels estudiants, afavorir el desenvolupament i la gestió emocional, generar sentiment de pertinença, reduir l’absentisme laboral i acadèmic, i donar eines i recursos d’acompanyament als responsables de Seidor i a les àrees de negoci, per tal que puguin acompanyar els joves en pràctiques, així com també vetllar per una major retenció de talent juvenil a l’empresa.  

En aquesta línia, la Fundació Impulsa es responsabilitza de l’acompanyament i la formació dels joves al llarg del seu procés dins del programa a través del seguiment per part de l’equip psicopedagògic i de les formacions en competències transversals que s’oferiran als estudiants durant el període de pràctiques. A més, abans de la incorporació dels estudiants a l’empresa, l’equip de la Fundació Impulsa també portarà a terme sessions de treball amb el personal de Seidor per tal de dotar-los d’eines i estratègies per a l’acollida dels joves i l’acompanyament formatiu durant tot el curs.  

Des de la Fundació Impulsa aquests dies ja s’han començat a fer les entrevistes als alumnes que faran les pràctiques a Seidor per tal de conèixer-los i detectar les necessitats de seguiment específic de cada estudiant. A partir d’aquí, des de la Fundació Impulsa es farà la intervenció individual que es requereixi en cada un d’ells.  

El Projecte Osona Tic Talent dins el qual s’emmarca la prestació de serveis que farem a Seidor es porta a terme a diferents centres de la comarca d’Osona i consisteix en impulsar la creació i retenció de talent tecnològic a la comarca, difondre les oportunitats professionals del sector digital, les demandes i les opcions per formar-se i engegar una carrera professional en aquest sector. Durant el temps que aquests joves estan a l’empresa en el marc del Projecte, reben el seguiment dels responsable de les àrees de negoci, així com el dels professionals de RRHH de l’empresa. Per tal d’aprofundir en aquest acompanyament, Seidor ha incorporat  el Mètode Impulsa amb el seguiment per part de l’equip psicopedagògic de la Fundació, que té per a objectiu establir un vincle de confiança amb els joves per acompanyar-los en el seu procés de creixement personal, social i professional.  

Des de la Fundació Impulsa valorem molt positivament aquesta col·laboració amb Seidor, que diposita la confiança en el nostre mètode de treball i en l’expertesa pel que fa a formació en habilitats transversals i en l’acompanyament social i pedagògic als joves.