Joves Impulsers

Joves Impulsers, professionals amb visió, valors, compromís i seguretat personal

Les beques Impulsa acompanyen els joves durant un període mínim de dos anys, i fins a quatre. Més enllà del suport econòmic, els acompanyem en la descoberta de la seva vocació i en l’orientació a una sortida professional un cop finalitzats els estudis.

OPORTUNITATS

• Finançament pels estudis de Formació Professional
• Ordinador portàtil
• Activitats formatives en matèries transversals
• Acompanyament d’una persona mentora

COMPROMISOS

• Aprovar el 80% de les assignatures
• Participar de les activitats formatives
• Assistir a les sessions de mentoria
• 25h de voluntariat en les entitats socials del territori

COM ACOMPANYEM ELS JOVES?

1

SELECCIÓ
DELS JOVES

Els centres identifiquen els joves, amb vocació i talent, que tenen dificultats econòmiques per continuar la seva educació, reforçant així les seves possibilitats de poder accedir a millors oportunitats professionals en un futur.

2

ADJUDICACIÓ
DE BEQUES
ECONÒMIQUES

3

ACOMPANYAMENT

4

BORSA
D'OPORTUNITATS
LABORALS