La comunicació verbal i no verbal a la segona sessió de formació als alumnes de la Fundació Impulsa

El dissabte 27 de gener a l’Edifici El Sucre de Vic la segona sessió de formació pels alumnes becats per la Fundació Impulsa. Aquesta ha estat la segona sessió que els 46 alumnes de Cicle Formatiu de Grau Mitjà rebran al llarg del curs 2017-2018.

A les 10 del matí es donava inici als dos tallers proposats entorn a la comunicació. Els alumnes es van dividir en dos grans grups entre els quals es barrejaven alumnes de primer i segon any. Aquesta divisió permet portar a terme una sessió més personalitzada tot facilitant el treball i la comunicació entre els propis alumnes.

Un dels grups va iniciar la sessió amb el taller dirigit per les psicòlogues Maria Martínez i Luca Prats. Aquest taller es realitzava a la Sala de Plens del Consell Comarcal i es basava en l’experiència del propi alumne i, també, l’observació i conclusions de l’exercici dels companys. El grup de 23 alumnes era dividit, de nou en dos grups: el grup observador i el grup que realitza l’activitat. Hi havia un total de tres activitats i, un cop s’executava cada una d’elles, es portava a terme un petit col·loqui a través de les observacions dels companys. Un cop realitzades les tres activitats per una part del grup, els papers s’invertien i eren els observadors qui passaven a viure l’activitat a través de la seva pròpia experiència.

EUDALD

Les tres activitats proposades per Martínez i Prats van ser les següents:

  • “Paraules”, una persona del grup agafava a l’atzar una paraula d’una bossa amb moltes més i la llegia en veu alta. La resta del grup havia de pensar i dir paraules que les associessin amb la que havia sortit. Un cop treballat l’exercici, cada persona havia d’associar tres paraules que haguessin sortit en una frase i fer-ne l’explicació corresponent.
  • “Oficis”, amb una altra bossa on hi havia oficis escrits, una persona del grup agafava una de les cartes i el començava a representar amb mímica. A mesura que la resta del grup anava entenent en què consistia l’ofici en qüestió, s’havien d’aixecar i col·laborar –sense dir res- amb l’alumne que havia escollit la paraula.
  • “Paraules improvisades”, per últim els alumnes havien s’havien d’inventar paraules i dir-les al grup i, a partir d’aquí, la resta del grup deia paraules relacionades i n’explicava el motiu.

L’altre part del grup, de mentre, va portar a terme el taller dirigit per l’actriu Helena Pla. Aquest taller es va portar a terme a la Sala Coll i Bardolet i consistia en diverses dinàmiques a través del pensament i l’experiència de cada un dels alumnes. En primer lloc, els propis alumnes exposaven els seus propis pensaments sobre “què és comunicació?” i van descobrir que la comunicació implica escoltar, observar, interactuar, parlar… i tot un seguit de termes que, sovint, n’oblidem la seva importància. Seguidament, Pla feina caminar als alumnes i, en funció del que anava observant en tots ells, els anava explicant els diversos missatges de comunicació que transmetien.

Un cop finalitzada aquesta primera part del taller, Pla introduïa als alumnes a una dinàmica més personal: cada alumne realitzava un dibuix que el caracteritzés i tres valors que l’acompanyaven. A continuació, cada alumne explicava a un altre el significat de la seva obra. Un cop presentats per parelles, es portava a terme una dinàmica grupal que va ser diferent en cada cas: en el primer grup es van treballar diversos textos a través de les emocions i es va descobrir la importància del to i l’èmfasi per poder conèixer i expressar a aquestes; el segon grup va realitzar una teranyina de fil mentre es regalaven, entre alumnes, paraules que ressaltaven les qualitats de l’altre.

TERENYINA

Un cop realitzats els primers tallers es va portar a terme el canvi de grups: els alumnes que havien realitzat primer el taller amb Martínez i Prats van passar a Pla, i viceversa. D’aquesta manera, tots els estudiants de la Fundació Impulsa van poder tractar temes relacionats amb la comunicació verbal i no verbal així com també la comunicació interna i externa de les persones.

Abans de donar per acabada la segona sessió de formació, els alumnes van exposar les seves conclusions sobre la jornada a través d’un breu formulari. La valoració de la sessió va ser excel·lent i la majoria van destacar la importància de la comunicació al llarg de la vida i l’aplicació d’algunes de les eines adquirides al llarg del matí.