Patronat, Ambaixadors, equip tècnic i representants d’Organitzacions Impulsores fan balanç de la tasca de la Fundació Impulsa

El passat dijous dia 22 d’abril la Fundació Impulsa va portar a terme la trobada anual amb el patronat de l’entitat, els Ambaixadors als diferents territoris, l’equip tècnic i representants d’algunes Organitzacions Impulsores en la que es van compartir les dades i informacions referents al curs 2021-22.

Acompanyar i impulsar el creixement territorial; estructurar i desenvolupar l’equip humà, oferir continguts comunicatius de valor a l’audiència de la Fundació Impulsa; millorar i innovar en els programes d’actuació; caminar cap a la inserció laboral dels Impulsers i dels Alumnis; impulsar la digitalització de la Fundació per assegurar l’escalabilitat i sostenibilitat del projecte, i incrementar i diversificar les fonts de finançament són alguns dels reptes de Patronat per aquest curs 2021 –2022.

Com a dada rellevant que reafirma una vegada més l’èxit del Mètode Impulsa cal destacar el fet que el 98% dels joves continua en el programa, sent només 3 els Impulsers que han abandonat durant el curs. Una dada que ratifica també el compromís que s’ha aconseguit dels joves cap a la Fundació Impulsa i la Beca Impulsa: un 90% aprova totes les assignatures o en suspèn menys de dues; el 85% dels joves es troba amb el mentor/a en la freqüència acordada; el 75% participa a les formacions que s’ofereixen des de la fundació i el 70% ha acabat o està fent voluntariat en alguna entitat.

Aquestes xifres esdevenen, com explica la Tècnica de Programes de la Fundació Impulsa, Sandra Llinares, fruit d’un treball d’acompanyament molt complert: “Des de l’equip psicopedagògic parlem de procés d’artesania Impulsa, a través del qual gràcies al treball en equip i al treball en xarxa trenquem barreres culturals per facilitar la inclusió social, oferim suport en moments clau i hi som sempre. Algunes dades il·lustratives de l’encert d’aquest mètode són el fet que el 97% (246 de 240), de les relacions de mentoria que van començar el curs al setembre de 2021, continuen actives actualment; el 90% dels joves finalitza els estudis d’FP, molt per sobre de la mitja catalana; o bé que el 85% passa a grau superior, així com el fet que en un termini inferior als 6 mesos”, detalla.

En aquesta mateixa línia, des de la Fundació Impulsa s’han implementat noves mesures pel que fa al Programa de Mentoria, amb l’objectiu d’homogeneïtzar les actuacions, preveure i atendre situacions sobrevingudes, incrementar la permanència a la Fundació, resoldre dubtes i donar resposta a les necessitats individuals. També s’ha fet una millora en el seguiment de les relacions i s’ha incorporat una activitat del mes per facilitar la dinamització de les trobades de mentoria, progressos que han contribuït a obtenir el Segell de la mentoria de qualitat que atorga la Coordinadora de Mentoria Social.

Com a novetat, enguany també s’ha organitzat per primera vegada la Jornada Impulsa Futur, que ha comptat amb 25 empreses, i 300 joves participants, unes sessions que han valorat molt positivament totes les parts implicades. També cal destacar l’inici de la prestació de serveis de formació i assessorament per part de l’equip de la Fundació Impulsa en el Programa K-Noel, a la Fundació Rosa Maria Sans o a Zing Programme de la Fundació Nous Cims.

Des de la Fundació Impulsa s’agraeix la participació a la trobada i el suport dels diferents agents implicats que fan possible la tasca de la Fundació, des d’on se segueix treballant per impulsar un futur ple d’oportunitats acadèmiques, professionals i personals pels joves.