Signem un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Vic

Compartir coneixements i metodologia en mentoria social i concretament sobre el Mètode Impulsa, col·laborar i assumir el cost de les beques dels joves derivats per part de Càritas Diocesana de Vic i la col·laboració en l’estada de joves becats per la Fundació Impulsa com a voluntaris a Càritas Diocesana de Vic són els objectius que persegueix el conveni de col·laboració que hem signat aquesta setmana amb Càritas Diocesana de Vic. A través d’aquest conveni formalitzem una col·laboració que ja s’ha començat a fer en casos puntuals i que es vol seguir potenciant a partir d’ara.  

D’aquesta manera, s’acorda la derivació de Càritas Diocesana de Vic a la Fundació Impulsa de joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmica perquè puguin optar a la beca Impulsa, el cost de la qual serà assumit per part de la Fundació Impulsa. Així mateix, l’equip de Càritas Diocesana també es compromet a rebre joves becats per la Fundació Impulsa com a voluntaris. Per la seva banda, la Fundació Impulsa també oferirà suport metodològic a Càritas Diocesana de Vic en mentoria social i sobre el Mètode Impulsa 

Ho explica la Tècnica de Programes de la Fundació Impulsa Sandra Llinarès: “Actualment ja hi ha joves becats per la Fundació Impulsa que estan fent les hores de voluntariat a Càritas Diocesana de Vic i aquesta col·laboració els suposa una gran font d’aprenentatge a la vegada que estan contribuint a fer un important retorn social a la comunitat Per altra banda, el curs passat vam rebre la derivació d’un jove per part de Càritas Diocesana de Vic que a dia d’avui és un jove becat per la Fundació Impulsa. Es traca d’un jove amb una situació socioeconòmica molt delicada i amb gran talent i vocació per la pastisseria; estem molt orgullosos del seu progrés tant personal com acadèmic en aquest primer curs i desitgem fermament poder continuar donant oportunitats a joves com ell, fet que serà possible gràcies al conveni de col·laboració entre les dues entitats 

Els joves derivats fruit d’aquest conveni seguiran el procés de selecció estàndard, a través del qual l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa fa un anàlisi i valoració de criteris socials, econòmics i especialment de motivació dels joves per cursar un cicle de Formació Professional. Aquells joves que compleixin amb els criteris esmentats, formaran part de la beca Impulsa.