L’empoderament del jovent a través del suport empresarial

La xarxa social té un paper imprescindible en la constitució de la intel·ligència emocional, i tot i que es parla sovint de la importància de les emocions, només cal mirar al nostre voltant per comprovar que l’educació emocional segueix sent una assignatura pendent en la societat actual. Així ho reclamen nombrosos professionals de la psicologia, i es fa visible en el dia a dia de la joventut.

Aquesta mancança s’agreuja en contextos amb dificultats socioeconòmiques i de vulnerabilitat social, i ha estat encara més evident els darrers mesos com a conseqüència de la situació generada per la COVID-19. Posar-hi remei és un repte complex, però l’objectiu dels col·lectius socials és perseverar-hi. Les entitats del tercer sector esdevenen fonamentals per assolir-ho, però també compten amb nombroses empreses que dia a dia aposten per contribuir al foment de la cohesió social.

Segons l’Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19: Principals resultats referents a la població jove, del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya, la joventut està sent i serà el col·lectiu més afectat per la pandèmia a nivell tant emocional com econòmic: més de la meitat dels joves estan molt preocupats pel seu futur, i el 65% creu que l’economia trigarà a recuperar-se. Unes dades poc esperançadores, i més si es té en compte que abans de la pandèmia ja era el col·lectiu amb una taxa de desocupació més elevada (27’4%).

A nivell emocional, aquest informe alerta que la joventut registra els pitjors resultats en els indicadors d’estat d’ànim negatius, com la tristesa, l’angoixa, l’avorriment i la incertesa. Tot un seguit de dades complementades per l’estudi Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento, elaborat per investigadors i investigadores de sis universitats catalanes i espanyoles.

Aquesta radiografia fa més necessària que mai una intervenció comunitària capaç de construir nous models de societat que passin per la participació, el compromís, la corresponsabilitat, la integració i l’aposta per la gent jove, especialment pels més vulnerables. Diversos estudis demostren la influència altament significativa dels suports socials en la constitució de la intel·ligència emocional, fet que esdevé cabdal en el cas del jovent. Així ho manifesten també membres d’aquest col·lectiu, com Núria Olivés, exalumna de la Fundació Impulsa: “A vegades, ens adonem que no podem; ens trobem davant una situació fosca i, de cop, hi ha alguna cosa que ens ajuda a il·luminar el camí i ens fa seguir”. I en el seu cas, aquesta ajuda l’ha rebut a través dels programes d’acompanyament de la Fundació, que es poden dur a terme gràcies a la implicació i col·laboració del teixit empresarial i social mitjançant una combinació integral que ofereix una oportunitat de futur als joves amb vulnerabilitat social. En aquesta línia, la Fundació Impulsa considera que el fet de comptar amb el suport empresarial facilita l’empoderament del jovent, el qual s’emmiralla en uns referents que hi confien, i això els ajuda a treure la seva millor versió, a estudiar amb il·lusió i a tenir somnis de futur. Segons la Fundació, aquest procés suposa un creixement emocional que no seria possible sense l’equip que hi ha al darrere, sense la mentoria i sense les empreses que aposten per fer realitat aquests somnis a través de donacions, accions de voluntariat corporatiu i de tot el que faci falta, perquè creuen en el futur de la joventut.

En aquesta línia, cal destacar l’aposta pel nou programa «Impulsa Oportunitats», un projecte que eixampla l’oferta existent i treballa per vincular la formació de competències transversals i del mercat laboral amb experiències professionals reals a empreses. Un treball de bracet amb el teixit empresarial que dota l’alumnat de l’adquisició de competències per al món laboral, com a eina imprescindible a l’hora d’aconseguir una feina i mantenir-la. Això suposa un doble guany per a les empreses, les quals, més enllà del seu creixement emocional, contribueixen a l’aprenentatge permanent d’un jovent que molt possiblement acabarà sent la garantia de futur d’aquestes empreses.