Ampliem sinergies amb La Fageda Fundació signant un conveni de col·laboració que permetrà vetllar per la cura de la salut mental i l’estat emocional dels joves becats de la Fundació Impulsa

Des de l’any 2018 la Fundació Impulsa acompanya joves de la Garrotxa comptant amb la complicitat de La Fageda, ja sigui a través de treballadors que fan de mentors de joves de la Fundació Impulsa com també proporcionant suport per part de l’equip humà de la Fageda.

De fet, durant el primer any de la Fundació Impulsa a la Garrotxa, la Fageda va ser una peça clau en el desenvolupament de la Fundació al territori.

Ara, eixamplem aquestes sinergies signant un conveni de col·laboració amb el projecte social que té per missió millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns mentals severs i altres col·lectius en risc d’exclusió social a La Garrotxa, que permetrà a la Fundació Impulsa derivar a La Fageda Fundació joves que des de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa es consideri que ho necessiten, per tal que l’equip de La Fageda pugui fer una valoració, assessorament i orientació del cas a la tècnica de referència de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa amb l’objectiu de vetllar per la cura de la salut mental dels joves becats.

Així ho explica la Tècnica de Programes de la Fundació Impulsa, Sandra Llinarès: “Aquesta és una gran col·laboració que té per objectiu la promoció de la salut mental dels joves; des de La Fageda Fundació atendran els casos derivats per la Fundació Impulsa i ens faran un retorn de l’estat del jove i, en cas que calgui, es farà la corresponent derivació a salut mental si es considera necessari. La Fageda Fundació posa les persones ateses al centre per millorar la seva qualitat de vida i promoure la integració social de col·lectius en situació de vulnerabilitat, valors compartits amb la Fundació Impulsa”. detalla.

Fruit d’aquest acord també s’ha començat a treballar en la possibilitat d’establir sinergies amb NOIMA, l’Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, un projecte dirigit per la Fageda Fundació, nascut per acompanyar joves que es troben fora del sistema educatiu i facilitar-los el retorn al sistema educatiu reglat o al món laboral, implicant-los en el seu procés educatiu per contribuir a reconnectar-los amb les seves capacitats i que puguin encaminar-se cap al seu objectiu formatiu i laboral.

Per la Fundació Impulsa aquesta col·laboració i l’acord signat suposa un pas més en l’acompanyament i la promoció d’igualtat d’oportunitats que es fa des de l’entitat als Impulsers.