Impulsa participa en una xerrada al Consorci de la Vall del Ges per explicar el seu coneixement en la retenció de talent dels joves

El passat 23 de febrer dos membres de l’equip de la Fundació Impulsa van participar a la sessió “Com captar i fidelitzar el talent dels joves” que organitzava el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, i on es va convidar a les empreses que formen part del consorci.

La xerrada estava enfocada a conèixer les inquietuds dels joves i com les empreses s’han d’adaptar a les noves casuístiques per a la retenció de talent:

  • Les dificultats per captar i retenir talent entre les noves generació.
  • Conèixer què busquen els joves i què els hi fa falta.
  • Debat sobre perquè en molts casos no coincideix allò que busquen amb el que les empreses ofereixen.
  • Principals hipòtesis sobre perquè renuncien voluntàriament.
  • Canvis en la gestió de personal dels 90’s o 2000 a l’actualitat.

A l’inici de la jornada, en Marc Pujol, d’Amtté, va explicar les inquietuds de les diferents generacions respecte les empreses, i va fer l’incís en com el lideratge ha d’estar enfocat a les expectatives de la generació jove actual.

A continuació, la Judit Sànchez, responsable de Talent i Empresa d’Impulsa, i la Mireia Lacàrcel , responsable de Desenvolupament Corporatiu, van tenir l’oportunitat d’explicar dos projectes portats a terme amb dues empreses, una de la comarca de la Garrotxa i l’altre de la comarca d’Osona amb la finalitat de retenir i fidelitzar el talent jove.

Aquestes experiències es van portar a terme des de l’acompanyament individual fomentant l’empoderament i l’autonomia, i la seva capacitat de pensament i reflexió, i promovent la seva capacitat de decisió i actuació. Un acompanyament que pretenia evitar l’abandonament laboral i/o acadèmic i la seva retenció a l’organització. A nivell grupal, també es van dissenyar i impartir diverses píndoles (dins d’un pla formatiu dissenyat segons les necessitats i objectius del projecte) sobre autoconeixement, gestió emocional i/o resolució de conflictes, entre d’altres.

En un dels dos projectes explicats, aquest acompanyament també es va portar a terme amb els responsables del projecte i d’àrea de dins de l’empresa. Es van realitzar diverses sessions grupals identificant les claus de l’adolescència, potenciant les habilitats i les competències dels joves, detectant els seus punts de millora i desenvolupant una tasca preventiva i de resolució positiva dins l’empresa per així propiciar una millor fidelització i treball en equip.