Durant aquests dos propers mesos, activem les Jornades Impulsa Futur 2024 per orientar els joves en el seu desenvolupament acadèmic i professional

Les Jornades Impulsa Futur 2024 tenen l’objectiu principal d’orientar tant acadèmica com professionalment als joves Impulsers. Durant aquest mes de març i el mes d’abril, des de la Fundació organitzarem 4 activitats:

  • Visites a empreses: Espais de trobada compartits entre jove i mentor a diferents empreses que formen part de la xarxa d’Organitzacions Impulsores. Una activitat que serveix com a oportunitat d’aprenentatge, formació i aproximació real al mercat de treball, conèixer diferents sectors i àrees d’interès; així com ampliar el seu ventall de coneixements del món empresarial.

 

  • Sessions d’orientació acadèmica i professional: Píndoles dirigides per l’equip psicopedagògic de la Fundació a través de les quals connectem joves Impulsers que el curs vinent tenen previst estudiar un cicle formatiu de grau superior amb joves de la Fundació que ja l’estan cursant per tal de conèixer amb més profunditat la família professional d’interès i resoldre possibles dubtes.
  • Visites a les fires d’ocupació de cada territori: Activitats organitzades pels diversos ens locals i comarcals a les que animem als mentors a acompanyar-hi als seus joves doncs són una bona eina per obtenir més informació i orientació acadèmica sobre els cicles formatius de grau mig o superior, així com cicles professionals.
  • Guia per a mentors/es sobre orientació acadèmica i professional: Recurs elaborat per l’equip de la Fundació que inclou activitats, eines i recursos que es podran treballar durant les trobades de mentoria.

Aquest tipus d’activitats són molt útils, ja que a més a més de treballar l’orientació acadèmica i professional dels joves, els ofereix l’oportunitat de connectar amb el sector professional del seu interès, i pot servir per veure de primera mà com funcionen les empreses d’una manera directa, conèixer professionals en actiu i adquirir una visó més real del mercat de treball, relacionat o no amb la branca tècnica d’estudi.