La Fundació Impulsa reforça la tasca en vers els joves en el Dia Internacional de la Justícia Social

Diuen les Nacions Unides que les societats i les economies que prioritzen la justícia social funcionen de forma més cohesionada. Si ho mirem a petita escala, quan una  organització vetlla per la cohesió social en tots els seus àmbits, aquesta de ben segur que fomenta un entorn més enriquidor. 

Quan parlem de justícia social ens referim a promoure un treball decent, una agenda centrada en els drets fonamentals, propiciant les mateixes oportunitats laborals, la protecció social i el diàleg constructiu entre governs, empreses i treballadors. Tots ells son eixos estratègics que s’inclouen en l’Agenda 2030 i en especial en la Declaració de 2008 de l’Organització Internacional del Treball sobre la justícia social per a una globalització equitativa. 

Des de la Fundació Impulsa vetllem des de l’inici per complir tots aquests objectius i el de la justícia social ens apel·la directament. La nostra missió és vetllar perquè joves, amb motivació i compromís però en situació de vulnerabilitat, puguin optar a cursar cicles de formació professional i tenir oportunitats reals pel seu futur vital i laboral. 

Gilbert F. Houngbo, Director General de l’Organització Internacional del Treball, en la seva conferència general de 2023 va anunciar que es calcula que al 2022 hi havia 207 milions de persones sense feina a tot el món. La impossibilitat d’accedir a llocs de treball té conseqüències per les perspectives dels joves ja que no poden inserir-se al món laboral després d’acabar els estudis. A nivell mundial, un de cada cinc joves (de 15 a 24 anys) ni estudien, ni treballen, ni reben formació. 

Amb aquesta perspectiva global, la tasca de la Fundació Impulsa pren encara més força i més sentit en vers el compromís a la justícia social. Orgullosos de poder dir que des de 2015 hem becat 560 joves, el 85% dels quals han finalitzat els cicles de FP (versus el 50% de la mitja catalana) i un 74% troben feina vinculada amb els seus estudis. 

En un dia com avui, reforcem la nostra tasca en vers els joves. Perquè són el futur del nostre país i només amb igualtat d’oportunitats farem que els joves d’avui segueixen sent garantia d’una Catalunya cohesionada i pròspera pel demà.