Els centres educatius ja poden presentar joves que vulguin optar a les Beques Impulsa el curs 2024-25

A partir d’avui, els joves dels diferents territoris on des de la Fundació Impulsa acompanyem i bequem Impulsers, ja poden fer les seves sol·licutuds per optar a les Beques Impulsa per al curs 2024-25. Així, els centres educatius dels diferents territoris on bequem joves ja disposen de tota la documentació sobre el procediment per poder presentar les sol·licituds, que els ha arribat a través dels respectius Consells Comarcals/ Ajuntaments/ Fundació Impulsa.   

El període de presentació de sol·licituds es portarà a terme entre els mesos de novembre i desembre i serà durant els mesos de gener i febrer que es farà la valoració socioeconòmica de les sol·licituds rebudes per part dels centres educatius, que presentaran les candidatures dels joves. També es farà una reunió virtual amb els alumnes escollits per part dels centres educatius on l’equip de Programes de la Fundació Impulsa explicarà als joves el funcionament del procés de valoració de les candidatures rebudes, en què consisteix la Beca Impulsa, i els compromisos que comporta.   

Amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats dels joves a través de l’acompanyament en la seva formació i el seu creixement personal, més enllà de l’ajuda econòmica per a cursar estudis de FP (entre 600€ i 1600€), a través de la Beca Impulsa s’ofereix als joves un ordinador, formació en competències transversals i professionals, l’acompanyament d’una persona mentora de referència i el seguiment per part de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa. Un acompanyament integral que esdevé la clau de l’èxit del Mètode Impulsa.  

Amb la voluntat de poder conèixer millor els joves i de garantir el cumpliment dels requisits per rebre la Beca Impulsa, de cara a mitjans de febrer l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa iniciarà el procés d’entrevistes als alumnes, un procés que s’allargarà fins el mes de maig. Ho explica la responsable de Talent i Empresa, Judit Sànchez“L’anàlisi de la candidatura i l’entrevista són dos processos que fem amb molta cura i rigor. Llegim totes les candidatures que ens arriben i preparem una entrevista adaptada a cada sol·licitud per poder detectar els valors del jove com el compromís, l’esforç, la motivació, el desig de superació i l’actitud proactiva. A més a més, mitjançant l’entrevista busquem el grau de convenciment del jove per estudiar un cicle d’FP. L’entrevista no només és el mitjà per veure si un jove podria assolir amb èxit els programes, també ens permet identificar el tipus d’acompanyament que requerirà en cas de ser acceptat per tal de més endavant dissenyar el seguiment i recursos que caldrà oferir-li en funció del seu perfil i necessitats”.  

Posteriorment a aquestes entrevistes, des de la Fundació Impulsa s’informarà a l’alumnat, centres educatius, Consells Comarcals i Ajuntaments sobre la resolució final de les Beques Impulsa. Al juliol s’iniciarà l’acollida dels alumnes que passaran a formar part de la Fundació Impulsa al setembre, amb l’inici del curs escolar 2024-25, que s’activarà la Beca i la relació de mentoria amb els joves seleccionats.   

Des de la Fundació Impulsa treballem fent xarxa al territori amb els joves i amb les seves famílies, els mentors, les empreses, les entitats, els centres educatius i les institucions per avançar cap a una societat més justa i cohesionada.  

Per a més informació i dubtes sobre el procés de sol·licitud de Beques Impulsa es pot contactar amb l’equip de Programes de la Fundació Impulsa a través del correu electrònic alumnes@fundacioimpulsa.org o el telèfon 931307212.