Finalitzem el procés de selecció de les Beques Impulsa, que el curs que ve rebran 320 Impulsers de Catalunya

Després d’un elaborat i rigorós procediment, des de la Fundació Impulsa ja hem finalitzat el procés de selecció dels joves que el curs 2023-24 rebran l’acompanyament i la beca de la Fundació Impulsa per cursar estudis de FP. El curs 2023-24 becarem 80 nous joves, que se sumen als que continuen del curs anterior i, a l’espera de la resolució definitiva del procés de matriculació dels joves, la Fundació Impulsa té previst becar un total de 320 Impulsers als diferents territoris: 85 a Osona, 16 al Bages, 28 al Berguedà, 21 al Moianès, 50 a la Garrotxa, 22 al Baix Empordà, 50 a Terrassa, 40 a Sabadell i per primer any, 6 a l’Anoia. Els futurs Impulsers iniciaran el curs rebent un suport integral: econòmic, a través del finançament dels estudis de Formació Professional (entre 60€ i 160€/mes); tecnològic, amb la donació d’un ordinador portàtil; humà, amb formacions transversals i la vinculació a una entitat del territori; social, amb l’acompanyament d’una persona mentora i de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa,  i laboral, amb formacions i estades formatives a empreses.  

Els joves s’han escollit a partir de criteris econòmics i de motivació pels centres educatius i posteriorment, els Consells Comarcals i Ajuntaments han fet la valoració socioeconòmica per, després, l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa fer-ne la selecció final a través d’un procés de valoració molt exhaustiu per garantir que, a més de complir amb el requisit de topall d’ingressos familiars, aquest alumnat també mostri un compromís amb la Fundació, motivació pels estudis, voluntat d’esforç, constància, habilitats comunicatives i autoconeixement, compromís, motivació, vocació, coneixement de la Fundació Impulsa i de la seva tasca. Ho detalla la responsable d’Organització, Carla Vidal, que parla d’artesania en el procés: “Aquest curs hem innovat un sistema de puntació per a poder valorar com els joves es desenvolupen en els diferents blocs de l’entrevista. Això ens ha permès detectar millor les necessitats que presenten els candidats per tal de veure si els recursos que ofereix la Fundació poden donar-hi resposta. És important destacar que en aquells casos on l’equip psicopedagògic ha determinat que un cadidat presentava unes necessitats que no es podrien acollir des de la nostra Fundació, han iniciat un treball amb xarxa amb altres agents del territori per tal de valorar possibles derivacions. 

Seguint aquesta metodologia, els joves seleccionats han assistit amb les seves famílies i tutors a una sessió informativa i els propers dies hauran de fer arribar a la Fundació Impulsa les notes finals de l’etapa d’ESO a la seva tècnica de referència, així com també omplir un formulari en el qual han de respondre unes preguntes sobre som són i què els agrada, una informació que es compartirà amb el seu/seva futur mentor/a. De cara al setembre, els nous Impulsers rebran per part de la Fundació Impulsa un ordinador i la tarjeta moneder i coneixeran el seu mentor/a.  

Des del curs 2015-16 i comptant amb la previsió de les noves entrades de joves al setembre, des de la Fundació Impulsa haurem acompanyat més de 560 joves als diferents territoris on és present l’entitat; 215 a Osona, 20 al Bages, 50 al Berguedà, 35 al Moianès, 106 a la Garrotxa, 30 al Baix Empordà, 55 a Terrassa, 50 a Sabadell.  

Des de la Fundació Impulsa treballem fent xarxa al territori amb els joves i amb les seves famílies, els mentors,  les empreses, les entitats, els centres educatius i les institucions per avançar cap a una societat més justa i cohesionada.