Incorporem 4 noves píndoles formatives a mentors per donar resposta a necessitats específiques en les relacions de mentoria

Racisme, gènere, comunicació i orientació són els temes que centraran les quatre píndoles formatives específiques que es faran aquesta setmana del 27 al 30 de març a mentors. Es tracta d’una aposta fruit del seguiment que des de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa es fa a les relacions de mentoria i que busca ampliar el pla formatiu a mentors adaptant-lo a les necessitats detectades.  

Amb aquest objectiu, s’han preparat diferents sessions virtuals amb ponents professionals de cadascun dels temes que es proposen. En la primera de les píndoles, la responsable d’educació i formació de SOS Racismo Gipuzkoa, Itziar Gorostidi, oferirà una formació sobre com combatre el racisme treballant al voltant de les formes de relació, el poder, els privilegis i les opressions que existeixen a nivell social per motiu d’ètnia buscant bones pràctiques a través d’exemples i facilitant maneres per promoure una cultura inclusiva. Així, amb aquesta formació es busca que es puguin aprofitar al màxim les oportunitats de crear vincle, suport i aprenentatge que la naturalesa de la relació de mentoria ofereix en si mateixa. Es farà el dia 27 de març.  

Sota el títol La mentoria social amb perspectiva de gènere i interseccional’, i a càrrec de Rosa Maria Frasquet, sòcia fundadora de l’Etnogràfica, a la segona de les píndoles s’oferirà un espai formatiu i participatiu per conèixer els aspectes clau de la perspectiva de gènere i interseccional, així com també es proporcionaran eines i recursos a mentors i mentores per a la seva aplicació en el cicle de la relació, afavorint una mentoria social transformadora. Aquesta formació vol ser també un espai de reflexió compartida sobre els efectes de la intersecció dels sistemes de poder i els eixos d’opressió, per incorporar una mirada crítica i informada sobre la pròpia posició i detectar necessitats i nusos en relació amb la reproducció de rols (gènere, edat, procedència, etc.) que ajudin a promoure relacions i processos empoderadors. Es farà el dia 28 de març. 

Amb l’objectiu d’oferir eines per potenciar la connexió amb el mentorat, conèixer com fer òptima la comunicació amb el jove i com ajudar-lo a progressar a nivell vital, s’oferirà la sessió ‘Connecta i Empodera’, a càrrec de Gemma Garcia Godall, directora de l’Institut d’Intel·ligència Emocional. Serà el dia 29 de març.  

Finalment, la darrera de les píndoles formatives programades se centrarà en l’orientació acadèmica i professional amb l’objectiu d’oferir eines i recursos als mentors a nivell d’orientació acadèmica i professional per optimitzar l’acompanyament dels seus mentorats. La sessió anirà a càrrec de la tècnica de Programes i Cap del Programa Oportunitats Laborals de la Fundació Impulsa, Judit Sanchez. Es farà el dia 30 de març.  

Les quatre sessions s’ofereixen a tots els mentors de la Fundació Impulsa i s’incorporen al pla formatiu a mentors que vetlla per empoderar aquestes persones que voluntàriament contribueixen a l’acompanyament i creixement humà dels joves Impulsers.