Més de 260 sol·licituds de joves per optar a la beca Impulsa pel proper curs 2021 – 22

Centres educatius d’Osona, la Garrotxa, el Moianès, el Berguedà, el Bages, el Vallès Occidental i el Baix Empordà han presentat més de 260 sol·licituds per optar a les beques Impulsa per al curs 2021 – 22. L’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa està fent el procés de selecció dels joves que rebran acompanyament el proper curs.

La selecció es fa tenint en compte criteris qualitatius com l’esforç, la constància, el compromís i la motivació per continuar els estudis de Formació Professional (FP), així com aspectes entorn a la situació socioeconòmica familiar.

Frases com “m’agradaria créixer com a persona, aprendre contínuament dels meus errors i aixecar-me tants cops com faci falta” o “em presento a aquesta beca per poder treballar millor l’any que ve, ja que no disposo d’ordinador portàtil i necessito ajuda econòmica” són algunes expressions dels estudiants que, amb el suport dels tutors dels centres educatius, han sol·licitat una beca Impulsa pel curs 2021-22. Part del procés per inscriure’s, consisteix en emplenar un formulari i una carta de motivació que les tècniques psicopedagògiques de la Fundació Impulsa estan analitzant a dia d’avui, en el que avaluen quins joves tenen potencial i que alhora, aquesta beca sigui l’oportunitat clau per tirar endavant el seu futur, si es troben en l’entorn acadèmic i personal adequat.

El procés de selecció continuarà amb una entrevista entre una psicopedagoga de l’entitat i el jove, imprescindible per tal d’acabar de conèixer bé l’estudiant i el seu nivell de maduresa, a través de la seva capacitat d’expressió i la seva actitud. Les valoracions es posaran després en comú en una reunió d’equip, amb la intenció d’aportar la màxima professionalitat, punts de vista i experiència al procés, prioritzar els casos i prendre una decisió.

Per al curs 2021-22, la Fundació Impulsa ha rebut 55 sol·licituds des d’Osona, 37 des de la Garrotxa, 16 del Moianès, 24 del Berguedà, 40 de Terrassa, 50 de Sabadell, 26 del Baix Empordà, i una previsió de 15 del Bages on encara estem en procés de recepció. Les resolucions de les candidatures es comunicaran al mes de juny.

Els consells comarcals i els ajuntaments, primer contacte del procés de selecció dels joves Impulsers

La primera fase del procés de selecció comença el setembre, quan l’equip psicopedagog es reuneix amb els consells comarcals i ajuntaments per a fer un balanç del curs anterior i definir un pla d’actuació per al següent. Aquesta trobada permet adaptar algunes gestions administratives segons les necessitats de cada territori i dels ens participants i també fer una revisió dels casos que, malgrat l’objectivitat de les dades, requereixen una reconsideració.

Els centres educatius tenen des d’aquest moment fins al gener per a presentar als ajuntaments i consells comarcals les candidatures d’aquells joves amb motivació i compromís que necessiten suport econòmic i personal per a seguir estudiant un cicle de Formació Professional (FP). Se’ls demana l’expedient acadèmic dels alumnes des que van començar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i una carta de recomanació.

Les candidatures d’aquells joves que es trobin en una situació socioeconòmica de risc, segons els llindars establerts per la Generalitat de Catalunya, i passaran a ser analitzades per les persones expertes de la Fundació. Aquest curs però, caldrà tenir en compte les conseqüències derivades de la Covid19 ja que moltes famílies manifesten la preocupació que no es vegin prou reflectides en els exercicis de renda.

La mirada psicopedagògica de la Fundació Impulsa

El recull d’informació tant per part de l’administració, dels centres educatius i del mateix jove ajuda a l’equip psicopedagògic a interpretar que la majoria de joves que arriben a la Fundació Impulsa tenen més capacitat de desenvolupar tasques pràctiques i no tant teòriques, i sovint no troben en el sistema educatiu un espai de motivació que satisfaci les seves inquietuds. Captar l’essència de cada jove és un repte i, per això, cal fer un treball de fons i ajudar-los a identificar el seu potencial i posar en context la seva experiència.

D’altra banda, des de la Fundació es detecten candidatures que presenten cada vegada millors notes acadèmiques. També es percep una millor consideració dels estudis de d’FP i molts joves Impulsers expressen la intenció de fer un pont entre aquests estudis i un grau universitari, en comptes de veure-ho com una opció residual. Aquest escenari és molt alentador ja que denota una gran motivació per aconseguir els seus objectius, molta voluntat de superar-se a ells mateixos i predisposició per seguir endavant, tot i les dificultats socioeconòmiques per les que pugui estar passant el nucli familiar.