Més de 300 joves comptaran aquest curs amb les beques i l’acompanyament de la Fundació Impulsa per cursar estudis de FP

Des de la Fundació Impulsa enguany becarem i acompanyarem 301 joves a Osona, a La Garrotxa, al Berguedà, al Moianès, a Terrassa, a Sabadell, al Bages i al Baix Empordà, on comptem amb la complicitat de 278 mentors, amb el suport de més de 140 Organitzacions Impulsores, i amb la col·laboració dels Consells Comarcals, diverses institucions públiques, centres educatius i entitats socials que entre tots fan possible les el Mètode Impulsa, gràcies al qual joves amb talent i motivació però amb dificultats socioeconòmiques poden cursar cicles de Formació Professional (FP).  

Els joves becats als diferents territoris han estat seleccionats un cop finalitzat el procés en el que s’han analitzat les sol·licituds rebudes per part dels 90 centres educatius que durant el mes de gener van fer arribar les propostes als diferents Consells Comarcals i Ajuntaments de cada territori per tal de ser analitzades quantitativament i, posteriorment, qualitativament per part de l’equip tècnic de la Fundació Impulsa. Es tracta d’un procés de valoració molt exhaustiu que garanteix que, a més de complir amb el requisit de topall d’ingressos familiars, aquest alumnat també mostri un compromís amb la Fundació, motivació pels estudis i voluntat d’esforç. A efectes pràctics, el compromís que els joves becats adquireixen amb la Fundació Impulsa es tradueix en aprovar el 80% de les assignatures i el 100% l’any de finalització dels estudis, en la participació a les activitats formatives organitzades per part de la Fundació Impulsa, en l’assistència a les sessions de mentoria i en la realització de 25 hores de voluntariat en entitats socials del territori. Un retorn social que els facilita la vinculació al teixit local a la vegada que adquireixen competències transversals i compromís amb la societat que els envolta i els acompanya. 

Un cop finalitzat el procés de selecció, l’alumnat becat comença el curs rebent un suport integral:  econòmic, a través del finançament dels estudis de Formació Professional; tecnològic, amb la donació d’un ordinador portàtil; humà, amb formacions transversals i el voluntariat a una entitat del territori; social, amb l’acompanyament d’una persona mentora, i laboral, amb formacions i estades formatives i inserció a empreses. D’aquesta manera, la Fundació Impulsa garanteix que els joves becats surten amb avantatge competitiu per revertir la seva situació socioeconòmica. Els programes Impulsa es desenvolupen amb el suport d’una àmplia xarxa d’agents compromesos: persones, entitats, empreses i administracions que aporten el seus recursos per avançar en la cohesió social i la dinamització del territori. 

Amb aquest objectiu, des de l’equip de Programes de la Fundació Impulsa ja s’ha fet el procés d’unió de parelles entre joves i persones mentores, que s’estan presentant aquests dies als diferents territoris. En aquesta línia, també s’està treballant en el pla formatiu per tal de poder fer un acompanyament tant als joves com a les persones mentores i ja s’ha fet l’entrega dels ordinadors portàtils i de les targetes moneder als nous joves Impulsers que reben la beca Impulsa per primera vegada i que necessiten disposar d’aquesta eina per cursar els seus estudis. En total se’n repartiran més de 90 a tots els territoris, contribuint així a reduir l’escletxa digital. 

Una de les claus del Mètode Impulsa és la figura dels mentors, persones de referència que acompanyen els joves en el seu creixement personal i professional i que s’escullen seguint un procés de valoració exhaustiu tal com es fa amb la selecció de joves. “Es tracta d’un procés de selecció de voluntaris que a dia d’avui ha tingut més de 214 sol·licituds. Això implica contactar-hi, programar l’entrevista, entrevistar-los i fer un registre de perfil per més endavant veure si hi ha un jove que encaixi amb aquest perfil. En total aquest curs començaran a la Fundació 120 nous voluntaris”, detalla la responsable d’Organització de Programes de la Fundació Impulsa, Carla Vidal.  

A banda de la figura del mentor, des de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa també es fa un acompanyament als joves i un seguiment de les relacions de mentoria, i s’ofereixen formacions en competències transversals on es treballen les habilitats clau per al seu desenvolupament com a persones i que també els són útils a l’hora d’afrontar-se al món laboral: “Les formacions m’han semblat molt útils, sobretot les que hem fet sobre emocions, perquè és una cosa de la qual no es parla. Són temes que a l’institut no es tracten a fons i crec que t’ajuden molt a la vida”, explica la Impulser Judit Reyes. En aquesta línia, des de la Fundació Impulsa també s’aposta per l’orientació acadèmica i laboral als joves, així com també s’ha iniciat el camí cap a la inserció laboral. A banda de les formacions en competències transversals, s’ofereixen als joves visites i intercanvi d’experiències amb empreses. D’aquesta manera, els joves poden conèixer de primera mà el món laboral i les  empreses tenen l’oportunitat de descobrir el talent dels joves que en ocasions esdevenen treballadors. 

 

Dades curs 2022-23 

A l’espera de poder tancar definitivament les dades, atès que alguns joves encara estan a pendents de saber si finalment tindran plaça per a poder cursar els estudis desitjats, la previsió de la Fundació Impulsa a dia d’avui per territoris és la següent: 

  • Osona 

Aquest curs 2022 – 23 a Osona rebran beca 80 alumnes, 24 dels quals nous Impulsers que se sumen als 56 que ja estaven cursant estudis superiors.   

 

  • La Garrotxa 

Aquest curs 2022 – 23 a La Garrotxa rebran beca 59 alumnes, 15 dels quals nous Impulsers que se sumen als 43 que ja estaven cursant estudis superiors.   

 

  • Berguedà 

Aquest curs 2022 – 23 al Berguedà rebran beca 28 alumnes, 10 dels quals nous Impulsers que se sumen als 18 que ja estaven cursant estudis superiors.   

 

  • Moianès 

Aquest curs 2022 – 23 al Moianès rebran beca 19 alumnes, 8 dels quals nous Impulsers que se sumen als 11 que ja estaven cursant estudis superiors.   

 

  • Terrassa 

Aquest curs 2022 – 23 a Terrassa rebran beca 42 alumnes, 19 dels quals nous Impulsers que se sumen als 23 que ja estaven cursant estudis superiors.   

 

  • Sabadell 

Aquest curs 2022 – 23 a Sabadell rebran beca 38 alumnes, 19 dels quals nous Impulsers que se sumen als 19 que ja estaven cursant estudis superiors.   

 

  • Baix Empordà  

Aquest curs 2022 – 23 al Baix Empordà rebran beca 22 alumnes, 9 dels quals nous Impulsers que se sumen als 13 que ja estaven cursant estudis superiors.   

 

  • Bages  

Aquest curs 2022 – 23 al Bages rebran beca 14 alumnes, 9 dels quals nous Impulsers que se sumen als 5 que ja estaven cursant estudis superiors.   

 

El curs passat la Fundació Impulsa va finalitzar la seva activitat havent acompanyat gairebé 250 joves a Osona, a la Garrotxa, al Berguedà, al Moianès, al Bages, a Terrassa, a Sabadell i al Baix Empordà dels quals un 81% s’han titulat, molt per sobre del 50% de la mitjana catalana en la Formació Professional. Aquest èxit avala el Mètode Impulsa, un acompanyament formatiu i humà per avançar en la igualtat d’oportunitats dels joves, en xarxa amb professionals, entitats, empreses i institucions del territori. A més, el 71% dels joves becats ha trobat una feina vinculada amb els seus estudis un cop han finalitzat el seu pas per Impulsa, el que posa de manifest que el Mètode Impulsa és una proposta de valor amb un impacte molt positiu. 

Per a més informació de la Fundació Impulsa es pot consultar la Memòria d’Activitat del curs 2021-22.