Finalitzem les formacions que han acompanyat als 247 Impulsers aquest curs en el seu creixement personal, acadèmic i professional

Proporcionar eines per potenciar el desenvolupament personal, acadèmic i professional dels joves; formar-los amb els compromisos i valors del mètode Impulsa; facilitar l’acompanyament i seguiment dels joves i de la seva relació de mentoria amb l’equip psicopedagògic i crear vincle i sentiment de pertinença d’aquests amb la Fundació Impulsa i amb el grup d’iguals del seu territori (Impulsers) són els objectius principals que persegueix el Pla Formatiu de la Fundació Impulsa i que aquest curs ha acompanyat als 247 joves becats per l’entitat, 93 més que el curs anterior.

Un curs que es donarà per finalitzat els propers dies amb l’acte de clausura que es farà als diferents territoris.

Amb aquesta finalitat, al llarg del curs els joves Impulsers han rebut mensualment diferents formacions en competències transversals i professionals enfocades a enfortir la seguretat dels joves i la confiança en si mateixos, ajudar-los a prendre consciència del seu potencial, generar espais de treball personalitzats a través dels petits grups, donar-los eines i coneixements per enfortir i orientar el seu perfil professional, apropar-los a un entorn laboral real i oferir-los una situació avantatjosa al mercat laboral. 

A més, enguany s’han incorporat novetats al Programa Formatiu com les classes virtuals d’anglès a càrrec de persones voluntàries com la professional Leonie Visser, de treballadors de Quadpack Group o d’altres joves com els de Sant Ignasi, que han impartit aquestes sessions de manera gratuïta als Impulsers que hi han volgut participar.  També des de la Fundació Impulsa s’ha organitzat la primera Jornada Impulsa Futur, dedicada a l’orientació laboral i acadèmica i que va tenir una gran rebuda tant per part dels Impulsers com per part d’altres joves participants i futurs Impulsers de les empreses implicades.

 Les diverses formacions fetes a càrrec de diferents professionals han estat valorades amb una mitjana de 8’7 per part dels joves que hi han participat i des de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa ja s’està treballant en el Pla Formatiu del proper curs.