La comunicació verbal i no verbal a la segona sessió de formació als alumnes de la Fundació Impulsa

El dissabte 27 de gener a l’Edifici El Sucre de Vic la segona sessió de formació pels alumnes becats per la Fundació Impulsa. Aquesta ha estat la segona sessió que els 46 alumnes de Cicle Formatiu de Grau Mitjà rebran al llarg del curs 2017-2018.

A les 10 del matí es donava inici als dos tallers proposats entorn a la comunicació. Els alumnes es van dividir en dos grans grups entre els quals es barrejaven alumnes de primer i segon any. Aquesta divisió permet portar a terme una sessió més personalitzada tot facilitant el treball i la comunicació entre els propis alumnes.

Un dels grups va iniciar la sessió amb el taller dirigit per les psicòlogues Maria Martínez i Luca Prats. Aquest taller es realitzava a la Sala de Plens del Consell Comarcal i es basava en l’experiència del propi alumne i, també, l’observació i conclusions de l’exercici dels companys. El grup de 23 alumnes era dividit, de nou en dos grups: el grup observador i el grup que realitza l’activitat. Hi havia un total de tres activitats i, un cop s’executava cada una d’elles, es portava a terme un petit col·loqui a través de les observacions dels companys. Un cop realitzades les tres activitats per una part del grup, els papers s’invertien i eren els observadors qui passaven a viure l’activitat a través de la seva pròpia experiència.

EUDALD

Les tres activitats proposades per Martínez i Prats van ser les següents:

  • “Paraules”, una persona del grup agafava a l’atzar una paraula d’una bossa amb moltes més i la llegia en veu alta. La resta del grup havia de pensar i dir paraules que les associessin amb la que havia sortit. Un cop treballat l’exercici, cada persona havia d’associar tres paraules que haguessin sortit en una frase i fer-ne l’explicació corresponent.
  • “Oficis”, amb una altra bossa on hi havia oficis escrits, una persona del grup agafava una de les cartes i el començava a representar amb mímica. A mesura que la resta del grup anava entenent en què consistia l’ofici en qüestió, s’havien d’aixecar i col·laborar –sense dir res- amb l’alumne que havia escollit la paraula.
  • “Paraules improvisades”, per últim els alumnes havien s’havien d’inventar paraules i dir-les al grup i, a partir d’aquí, la resta del grup deia paraules relacionades i n’explicava el motiu.

L’altre part del grup, de mentre, va portar a terme el taller dirigit per l’actriu Helena Pla. Aquest taller es va portar a terme a la Sala Coll i Bardolet i consistia en diverses dinàmiques a través del pensament i l’experiència de cada un dels alumnes. En primer lloc, els propis alumnes exposaven els seus propis pensaments sobre “què és comunicació?” i van descobrir que la comunicació implica escoltar, observar, interactuar, parlar… i tot un seguit de termes que, sovint, n’oblidem la seva importància. Seguidament, Pla feina caminar als alumnes i, en funció del que anava observant en tots ells, els anava explicant els diversos missatges de comunicació que transmetien.

Un cop finalitzada aquesta primera part del taller, Pla introduïa als alumnes a una dinàmica més personal: cada alumne realitzava un dibuix que el caracteritzés i tres valors que l’acompanyaven. A continuació, cada alumne explicava a un altre el significat de la seva obra. Un cop presentats per parelles, es portava a terme una dinàmica grupal que va ser diferent en cada cas: en el primer grup es van treballar diversos textos a través de les emocions i es va descobrir la importància del to i l’èmfasi per poder conèixer i expressar a aquestes; el segon grup va realitzar una teranyina de fil mentre es regalaven, entre alumnes, paraules que ressaltaven les qualitats de l’altre.

TERENYINA

Un cop realitzats els primers tallers es va portar a terme el canvi de grups: els alumnes que havien realitzat primer el taller amb Martínez i Prats van passar a Pla, i viceversa. D’aquesta manera, tots els estudiants de la Fundació Impulsa van poder tractar temes relacionats amb la comunicació verbal i no verbal així com també la comunicació interna i externa de les persones.

Abans de donar per acabada la segona sessió de formació, els alumnes van exposar les seves conclusions sobre la jornada a través d’un breu formulari. La valoració de la sessió va ser excel·lent i la majoria van destacar la importància de la comunicació al llarg de la vida i l’aplicació d’algunes de les eines adquirides al llarg del matí.

La intel·ligència emocional com a protagonista a la primera sessió del curs

El dilluns 20 i el dissabte 25 de novembre es va celebrar a la sala Coll i Bardolet d’El Sucre de Vic la primera sessió de formació als participants de la tercera edició del Programa Ajuda Formació Professional. És la primera d’aquestes sessions que els 47 alumnes de grau mitjà rebran al llarg del curs 2017-2018. Aquest any s’ha hagut de duplicar la sessió degut al gran nombre d’alumnes becats.

Ambdues sessions es van estructurar en tres parts: la consciència emocional, la gestió emocional i la motivació i l’autoestima. Els tallers van combinar teoria i pràctica: es van explicar conceptes teòrics que van ser comprovats i experimentats pels propis alumnes a través de dinàmiques grupals. Després de cada una d’aquestes dinàmiques es fa una breu descripció de l’aprenentatge i les emocions viscudes posant-les en comú amb el grup.
Amb aquesta sessió els alumnes, mitjançant la realització d’activitats vivencials, van poder tenir una experiència interna i relacional dels conceptes, processos, recursos i eines proposades per tal de què les puguin integrar a la seva realitat.

Així doncs, aquesta sessió pretén que mitjançant la realització d’aquestes activitats vivencials es provoqui als assistents experiència interna i relacional dels conceptes, processos, recursos i eines propostes perquè puguin integrar a la seva realitat.

IMG_0205

Per concloure la sessió es va realitzar un breu debat per fer una valoració dels aspectes positius i els de millora per de la sessió: les valoracions van ser excel•lents tal i com vam demostrar la participació alumnes en les activitats.

Aquestes formacions eren molt importants per tal de crear el primer contacte entre els alumnes de primer i segon de Cicles Formatius de Grau Mitjà becats per la Fundació Impulsa. A través dels diversos exercicis es van poder conèixer i van poder compartir experiències entre ells adonant-se que gran part de les seves preocupacions eren compartides per tot el grup.

Tret de sortida al curs escolar 2017-2018!

Aquest dissabte 21 d’octubre vam portar a terme la presentació dels mentors i mentorats de la Fundació Impulsa. La jornada es va portar a terme a la Sala de Plens del Consell Comarcal a l’edifici El Sucre de Vic. Amb aquest acte es va iniciar la tercera edició del Programa Ajuda a la Formació Professional, enguany pel curs 2017-2018.

La jornada va comptar amb una breu introducció de la coordinadora de la Fundació Impulsa, Júlia Fabregó. A continuació, Maria Martínez, psicòloga de la Fundació va explicar els punts essencials per aconseguir una relació de mentoria equilibrada i fructífera: la freqüència de les trobades, propostes de llocs públics on poder-les realitzar, la importància d’establir límits dins la pròpia relació i la reflexió com a primer objectiu de la relació de mentoria.

A continuació, Ferran Camps, un dels responsables del suport de mentors i coordinador de mentoria, va presentar breument la resta de l’equip: Mariona Casany i Xavier Miguel, psicòlegs i –també– responsables del suport de mentors; Luca Prats, psicòloga i responsable del suport de mentorats.

Abans d’iniciar les presentacions, Camps va recordar com es portaria a terme el seguiment de les relacions: els mentorats hauran de respondre mensualment un qüestionari i els mentors un qüestionari de forma trimestral. A més, ambdues parts també rebran un seguiment constant per telèfon o correu electrònic.

Presentació Mentors-Mentorats_1

Finalment, es va donar pas a les presentacions que es van portar a terme mitjançant un joc: els mentors portaven un adhesiu amb el nom del seu mentorat i viceversa. Poc a poc mentors i mentorats es van anar trobant per la sala i es van anar creant les diverses parelles de les relacions de mentoria. Cada parella es va poder reunir durant mitja hora per poder portar a terme la primera presentació, intercanviar impressions sobre la iniciativa i poder concretar una data per a la següent trobada.

 

En aquesta edició del programa es porten a terme 57 relacions de mentoria, de les quals 38 són relacions noves, 32 estudiants que entren de nou en el projecte i d’altres que ja gaudeixen de la beca per segona o tercera vegada.

La Fundació Impulsa presenta als mentors el nou curs escolar

El dijous 5 d’octubre la Fundació Impulsa va presentar, a l’Auditori del VIT de Vic, la tercera edició del Programa Ajuda a la Formació Professional pel curs 2017-2018. L’acte va comptar amb una trentena d’assistents, entre mentors i membres de la Fundació.

Després d’una breu introducció de la coordinadora de la Fundació, Júlia Fabregó, el president Carles Cuyàs va presentar la Fundació. Cuyàs va explicar la idea inicial i el recorregut d’aquesta fins a dia d’avui: “hem passat de 16 joves becats en la primera edició del programa a becar-ne 57 actualment: 32 alumnes a primer de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, 16 alumnes a segon de la mateixa categoria i 9 alumnes a primer de Grau Superior”.

Els amfitrions d’aquesta trobada eren els mentors i mentores, la clau del Projecte de Mentoria. Així doncs, Cuyàs va destacar la importància d’aquest suport al mentorat i, també, de la col•laboració de més de 50 professionals de diferents empreses en la part més social de la beca.

A continuació, Maria Martínez, psicòloga de la Fundació Impulsa, va definir els objectius del Projecte de Mentoria i quines seran les habilitats i competències que es tindran en compte durant aquesta relació. Martínez va insistir en els límits que s’han d’establir en la relació de mentoria “el mentor és una eina per l’alumne i, per tant, no és un pare, una mare, un tutor, ni un professor de reforç: el mentor és un professional que incita a la reflexió”. Seguidament, Ferran Camps, un dels membres del Suport de Mentoria, va explicar la seva experiència personal com a mentor i va explicar com es portarà a terme el seguiment de les relacions.

Finalment, es va iniciar el torn de precs i preguntes dels quals es basaven en buscar un suport tranquil•litzador entre els professionals de la Fundació. En aquest sentit, Martínez va insistir expressant que: “cada persona és diferent i, en conseqüència, cada relació és i té un progrés diferent a l’altre. Tot i així, la única pregunta que us heu de fer com a mentors és: ‘el que estic fent és útil?’, si la resposta és positiva vol dir que esteu en el camí correcte”.

Donem la benvinguda a l’estiu!

Aquest dijous 29 de juny, hem portat a terme la Sessió de Tancament de Curs amb tots els becats de la Fundació Impulsa, de primer i segon any.

L’acte ha estat encapçalat per Carles Cuyàs, president de la Fundació. Cuyàs ha explicat la importància dels valors del projecte i els resultats del treball i l’esforç dels alumnes becats. La resta de patronat de la Fundació també han acudit a l’acte i han establert un diàleg obert amb els alumnes. Durant aquest intercanvi d’impressions s’han tractat temes com: la motivació amb els estudis de formació professional, la dificultat de trobar pràctiques remunerades durant els mesos d’estiu, la importància dels mentors i, també, el fet de construir –entre tots- la comunitat de la Fundació Impulsa. Des del patronat de la Fundació Impulsa s’ha remarcat als alumnes que sempre hi haurà les portes obertes per a ells i que, tot i que alguns finalitzin els estudis aquest any, des de la Fundació volem seguir al seu costat essent un punt de suport i recolzament en el present i en el futur.

A continuació, cada un dels alumnes ha realitzat una sessió individual amb Maria Martínez, Ferran Camps, Luca Prats o Júlia Fabregó. Aquesta sessió ha consistit en concretar aspectes personals de l’alumne detectant els punts forts i els de millora de cara al següent curs. La majoria dels becats es mostren motivats amb la continuïtat dels seus estudis i tenen pensat continuar estudiant un cop finalitzat els estudis actuals. Al final de cada una d’aquestes sessions, s’ha entregat a cada un dels alumnes una carta en la qual consta la renovació de la beca pel següent curs ja que tots els becats han complert amb els tres requeriments de la Fundació: realitzar un voluntariat de 10h anuals a una entitat social de la comarca, aprovar el 80% de les assignatures del curs i rebre una bona valoració del seu mentor.

Pel que fa als resultats acadèmics d’aquests curs, els alumnes de 1r curs de Cicle Formatiu de Grau Mitjà han assolit una nota mitjana de 6,2: un punt per sobre de la seva nota mitjana d’ESO. Pel que fa als alumnes que aquest any han finalitzat els estudis de formació professional la mitjana s’ha situat a un 7,74: cal destacar que venien d’una mitjana d’ESO de 6,06.

Per clausurar l’acte, s’ha procedit a l’entrega de diplomes pels alumnes graduats aquest any i se’ls ha obsequiat amb un clauer sota el lema “les claus del futur”. Dels alumnes que han acabat els estudis de Grau Mitjà, són nou dels setze becats el primer any els que seguiran amb els estudis de Grau Superior.

Mentors i mentorats tanquen el curs acadèmic 2016-2017

Abans de donar pas a les vacances d’estiu, aquest dijous 22 de juny, mentors i mentorats s’han reunit a l’Alberg Canonge Collell de Vic per tancar el curs acadèmic actual. A les 19.00h, els 70 mentors i mentorats han estat citats per tal de portar a terme dues activitats grupals.

Els mentorats que aquest any han finalitzat els estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, juntament amb el seus mentors, han realitzat una breu gimcana de proves d’aventura. En canvi, els mentorats que aquest curs han iniciat els seus estudis de Formació Professional –juntament amb els seus mentors- han pogut realitzar un tast d’una cursa d’orientació. Després els assistents han realitzat un intercanvi de proves per tal de què tothom pogués gaudir d’ambdós circuits.

Finalitzades les activitats, els assistents han pogut gaudir d’un berenar per tal de poder donar per acabat el curs 2016-2017. Aquesta ha estat una jornada per compartir les vivències durant el curs escolar i per poder conèixer més a cada un dels mentors i mentorats. Aquesta activitat a l’aire lliure ha propiciat intercanvis molt positius entre els alumnes de la Fundació.

Gimcana per la responsabilitat i la proactivitat, la tercera sessió del curs als alumnes de la Fundació Impulsa

Aprofitant les vacances de Setmana Santa dels alumnes, aquest dilluns 10 d’abril, hem portat a terme la tercera sessió formativa de competències transversals amb els becats de la Fundació Impulsa.

A les 10 del matí, a l’Auditori del VIT, hem donat inici a una gimcana pel casc antic de Vic en la qual s’han treballat diverses competències transversals, a destacar la responsabilitat i la proactivitat.

Els alumnes, dividits en grups de cinc han realitzat un recorregut per Vic cercant cinc punts marcats en un mapa. En cada un d’aquests punts hi havia una personalitat de la comarca la qual els explicava, a través d’una història personal, una competència transversal que ha estat important a la seva vida. Un cop escoltada la història i realitzat un breu debat amb aquesta personalitat, els alumnes rebien un jeroglífic per saber quina era la següent parada.

2

Les competències transversals treballades en aquesta ocasió han estat les següents: el capellà Josep Maria Riba ha expressat l’autolimitació personal; Seth Kwaku ha treballat la implicació personal, motivació i esforç explicant la seva aventura de travessar el Mar Mediterrani i tirar endavant una família; Isaac Perez com a emprenedor ha explicat la importància de l’adaptació al canvi; el músic i cantant Guillem Roma ha mostrat la importància de l’aplicació de coneixements; i la ex-portera de la selecció espanyola de futbol, Berta Noguera, ha explicat la importància de la presa de decisions mitjançant el seu propi exemple.

3

Un cop realitzades totes les proves, tots els equips han estat dirigits –mitjançant els jeroglífics– a l’Auditori del VIT on, cada grup, ha portat a terme un mural el qual ha resumit la idea transmesa del personatge de la seva última prova i s’ha exposat davant la resta de companys.

Els alumnes assistents a la sessió, 30 de 35, han valorat molt positivament aquesta sessió: han explicat que s’han pogut sentir identificats amb algunes d’aquestes històries i que els han ajudat a veure la importància dels seus actes degut a les conseqüències que poden generar aquests.

Iniciem les jornades d’orientació vocacional amb Fundación Bertelsmann

Aquest dijous 9 de març vam donar inici al projecte d’Orientació Vocacional de la Fundació Impulsa juntament amb Fundación Bertelsmann.

La Fundació Impulsa concep l’orientació com un procés necessari, i continu, per tal de què les persones puguin aconseguir la millor versió d’un mateix. Per tal d’assolir aquest objectiu la Fundació Impulsa creu que és primordial aconseguir unificar el lligam entre el centre educatiu i casa.

El projecte d’Orientació Vocacional pretén incentivar les qualitats de l’alumne per tal d’enfocar el seu futur estudiantil i professional cap a les capacitats i motivacions personals. Per l’assoliment d’aquest propòsit és necessari un treball conjunt amb les famílies, el principal recolzament de l’alumne.

IMG_0574

Així doncs, el projecte entre Fundació Impulsa i Fundación Bertelsmann es va iniciar ahir al vespre, dijous 9 de març, amb una sessió formativa per a pares, mares tutors i/o tutores dels alumnes de 3r i 4t d’ESO.
La primera sessió d’Orientació Vocacional es va estructurar en tres parts. La primera part va basar-se en una explicació per part de les orientadores de la Fundación Bertelsmann sobre el mapa d’estudis actual i els diversos itineraris possibles per accedir al mercat laboral.

IMG_0562

Realitzada l’explicació del marc estudiantil, la segona part de la sessió va donar passa a la part pràctica de la formació. Mitjançant uns qüestionaris senzills, els pares, mares, tutors i/o tutores, van poder veure quines eren les competències i habilitats del seu fill i quines eren les sortides professionals que més s’adequaven a les seves facultats.

Un cop extretes les conclusions de l’anàlisi de les fitxes, es va donar pas a la tercera part de la sessió en la qual els familiars van poder realitzar les seves preguntes de forma oberta per tal de què les orientadores de Fundación Bertelsmann els hi donessin resposta.

IMG_0566

Veient l’èxit de la convocatòria s’ha decidit realitzar una segona sessió el proper dijous 20 d’abril a les 19.00h a les Oficines de la Fundació Impulsa (Edifici El Sucre de Vic: C/ Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 1a planta).

La Fundació Impulsa al fòrum “Inspirant futurs al llarg de la vida” organitzat pel consell català de formació professional

La Fundació Impulsa ha estat convidada la Fòrum “Inspirant futurs al llarg de la vida, l’orientació professional davant dels nous reptes”. Aquesta jornada, organitzada pel Consell Català de Formació Professional, ha comptat amb la ponència de diverses personalitats implicades en la formació professional moderades pel periodista Xavier Graset.

Aquest dilluns el CosmoCaixa s’ha vestit de gala per a la Orientació Professional. L’acte ha tingut inici amb la ponència del senyor Jordi Ficapal, President del Consell Català de FP, i l’Honorable Senyora Dolors Bassa, Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Ambdós han destacat la importància de l’acompanyament en l’orientació dels alumnes al llarg de la seva trajectòria i la necessitat de la formació continua degut al canvi constant del mercat actual.

A continuació, ha estat el torn del debat entre el senyor John McCarthy, director de The International Centre For Career Development and Public Policy i el senyor Màrius Serra, Vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Al llarg de la jornada s’han realitzat tres taules rodones amb tres professionals de l’àmbit en cada una d’elles: “Millennials”, “Com millorem l’orientació en les transicions a partir de l’Educació Secundària Obligatòria” i “Per què orientem a la població adulta?” han estat els temes tractats.

Al llarg de la jornada, s’han presentat tres projectes: Human Age Institute, Growme i Fundació Impulsa. La Fundació Impulsa ha estat presentada per Ferran Camps, el Coordinador del Projecte de Mentoria; Camps ha explicat qui som, què fem i què aportem a través de l’exemple d’un alumne i el seu pas per la Fundació.

Finalment, el Senyor José Antonio Marina, pedagog referent actual, ha realitzat la seva intervenció a favor de l’acompanyament, motivació i suport als alumnes i ha exclamat a favor de la Formació Professional. L’Honorable Senyora Meritxell Ruiz, Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha tancat l’acte ressaltant la necessitat d’orientació professional al llarg de la vida de l’alumne i la importància de la Formació Professional Dual com a estratègia en el model català d’educació.

Podeu llegir a continuació la crònica de l’acte de La Vanguardia.

Esceno-anàlisi, la segona sessió de formació als alumnes de la fundació impulsa

El dissabte 18 de febrer es va celebrar a la sala Coll i Bardolet d’El Sucre de Vic la segona sessió de formació dels alumnes participants al Programa, Ajuda Formació Professional, de la Fundació Impulsa. Aquesta ha estat la segona sessió que els 36 alumnes rebran al llarg del curs 2016-2017.

A les 10 del matí es donava inici a l’activitat proposada d’esceno-anàlisi. Els alumnes es van dividir en dos grans grups entre els quals es barrejaven alumnes de primer i segon any. Un dels grups va iniciar la sessió preparant una actuació en la qual cada membre proposava, escoltava, analitzava i dialogava amb la resta de companys per tal d’unificar el relat teatral que representarien a continuació i, també, cada un dels personatges que hi intervindrien. L’altre grup va començar la sessió estipulant quins eren els criteris d’anàlisi en una representació teatral per tal de, un cop finalitzada la dels seus companys, poder iniciar un debat ric en el qual es qüestionessin els factors més destacats d’aquesta.

Un cop finalitzada la primera representació, la qual girava entorn un accident de trànsit i les intervencions dels diversos serveis d’emergència, ambdós grups van intercanviar-se els rols. La segona representació va girar entorna a les noves tecnologies: un robatori dels invents en una reunió secreta entre les elits del mòbil a nivell internacional.

Abans de donar per acabada la segona sessió de formació, els alumnes van exposar les seves conclusions sobre la jornada. La majoria van destacar la dificultat de la improvisació i de la proactivitat entre companys; tanmateix, tots van mostrar satisfacció amb el resultat i van intervenir de forma activa en el debat extraient conclusions de les seves pròpies accions i reaccions.